Informace k zápisu do 1. ročníku

04.02.2019

Zápis dětí do 1. ročníku proběhne na naší škole v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna 2019. Zapsány budou děti, které se narodily od 1.9.2012 do 31.8.2013. Současně se koná zápis do školní družiny.

Doba zápisu: pátek      5. 4. 2019   14:00 - 18:00

                    sobota    6. 4. 2019     9:00 - 11:30

S sebou byste měli mít svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. K zápisu se musí dostavit i děti, které mají odklad z minulého školního roku, stejně jako rodiče, kteří chtějí požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky letos. Pokud budete chtít žádat o odklad školní docházky, doporučujeme Vám objednat své dítě už nyní k vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně. V případě zájmu rodičů počítáme s otevřením přípravné třídy.

Zapisovat budou paní učitelky ve více třídách, abyste s dětmi nemuseli příliš dlouho čekat. Před samotným zápisem bude potřeba vyplnit potřebné formuláře. Tato "úřadovna" bude v přízemí ve třídě 3.C, kde Vám s formuláři pomohou paní učitelky, které budou mít službu, a tam si budete moct taky odložit v šatně kabáty. Odtud půjdete s dětmi a s vyplněnými formuláři v deskách do kterékoli třídy v 1. poschodí, kde se bude zapisovat. Ve všech třídách bude probíhat zápis úplně stejně, takže je jedno, kam se vydáte. Součástí zápisu bude i Kern-Jiráskův test, pokud budete chtít, aby psycholog zvážil, zda Vaše dítě může být zařazeno do skupiny s rozšířenou výuku angličtiny už od 1. třídy. Pokud o zařazení do skupiny s Aj zájem nemáte, děti test dělat nebudou. Po skončení zápisu zůstanou desky s formuláři ve třídě a Vy si vezmete jen list papíru, na kterém je napsáno registrační číslo Vašeho dítěte, podle kterého zjistíte na webových stránkách a na vývěsce školy, zda bylo Vaše dítě do naší školy přijato k základnímu vzdělávání a zda bylo vybráno do skupiny s rozšířenou výukou Aj. Žádná jména se na tomto seznamu nesmí zveřejnit. Děti dostanou dárek, upomínkový list na zápis do školy a při odchodu balónek s logem školy. A pak už se na Vás budeme těšit v červnu na první schůzce rodičů předškoláků a na děti 2. září 2019.

 

(müll)důležité telefony

465 471 699, 465 471 538

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

734 358 230 - 1. stupeň

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2015 DIALOG & vulgar