Jak je to u nás s rozšířenou výukou anglického jazyka

07.03.2019

Vzhledem k tomu, že termín zápisu „klepe na dveře“, chtěli bychom rodičům, kteří se chystají k zápisu na naši školu, vysvětlit, jak je to u nás s rozšířenou výukou anglického jazyka od 1. ročníku. Pokud bude zájem ze strany rodičů a dětí, bude v každé první třídě skupina žáků, která začne s výukou anglického jazyka hned od září...

... s časovou dotací 2 hodiny týdně, stejná dotace je i ve 2. ročníku a od 3. do 9. ročníku mají tyto skupiny zvýšenou hodinou dotaci pro výuku anglického jazyka ze tří na čtyři hodiny týdně. Znamená to, že žáci s rozšířenou výukou anglického jazyka mají úhrnem za devět let školní docházky týdně 32 hodin anglického jazyka, a ti ostatní standardních 21 hodin. Na 1. stupni se hodinová dotace pro angličtinu ve všech ročnících „bere“ výuce českého jazyka a na druhém stupni to jsou disponibilní hodiny, ve kterých mají ostatní žáci výuku programování a robotiky. Zároveň je potřeba si uvědomit, že pokud je žák zařazen do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, stává se z angličtiny povinný předmět už v 1. třídě a žák je z něho klasifikován na vysvědčení. Rodiče musí počítat s tím, že i z angličtiny budou děti dostávat úkoly a budou se na tento předmět připravovat jako na kterýkoli jiný.

   Protože ne pro všechny děti je vhodné začít s výukou cizího jazyka s nástupem do 1. třídy, proto děti, jejichž rodiče mají zájem o zařazení syna nebo dcery do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka, mají obsáhlejší zápis, protože jeho součástí je i Kern-Jiráskův test, který slouží k výběru dětí do těchto skupin. Nejedná se o žádné zkoušení, je to několik pracovních listů, do kterých děti kreslí a napodobují psaní. Tyto pracovní listy se pak vyhodnocují a podle výsledku dítě je nebo není doporučeno k zařazení do skupiny s rozšířenou výukou cizího jazyka. Pokud dítě není zařazeno do této skupiny hned od počátku, neznamená to, že se svou pílí a šikovností do této skupiny nemůže v průběhu dalších dvou let dostat a na druhé straně zařazení dítěte do této skupiny neznamená, že tam má své místo jisté až do 9. ročníku. Skupiny jsou v prvních dvou třech letech prostupné oběma směry. O přestupech rozhoduje učitel anglického jazyka ve spolupráci s třídním učitelem a po dohodě s rodiči.

   I v novém školním roce předpokládáme otevření kroužku „Angličtina pro děti“, který má jednohodinovou týdenní dotaci, kroužek vedou naše učitelky anglického jazyka, nedělá se do něho žádný výběr, ale je za úplatu.

Doufáme, že Vám tyto informace budou před zápisem dětí do 1. ročníku užitečné. Těšíme se na Vás a hlavně na Vaše děti.

(müll)důležité telefony

465 471 699, 465 471 538

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

734 358 230 - 1. stupeň

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2015 DIALOG & vulgar