Výstava "Choceň za první republiky"

29.04.2017

Výstava „Choceň za první republiky“ je výsledkem práce žáků historického semináře při ZŠ Sv. Čecha v Chocni, kteří se po dobu pěti měsíců seznamovali s obdobím první republiky, navštěvovali paměťové instituce, vyhledávali zajímavé informace a setkávali se s pamětníky. Během své práce poznávali Choceň v meziválečném období a odhalovali proměny, kterými naše město v dané době prošlo. 

Mladí badatelé zjišťovali historii choceňských škol a systém dobového školství a byli překvapeni, že žáci museli chodit do školy i v sobotu. Neméně zajímavá byla i problematika firem, které v období první republiky vzkvétaly a svoje výrobky prodávaly i na zahraničních trzích.

Navzdory velkému pracovnímu vytížení si na sebe lidé v meziválečné době nacházeli čas, setkávali se, povídali si a aktivně se zapojovali do různých spolků. Pro mnohé občany Chocně byla určitě nezapomenutelná návštěva prezidenta T. G. Masaryka, kterému město připravilo honosné uvítání. V historii Chocně se odráží i osudy obyčejných lidí, kteří prožívali své osobní příběhy, zažívali smutné i radostné chvíle.

Výstava vznikla ve spolupráci s několika paměťovými institucemi – Orlickým muzeem v Chocni, Technickým muzeem v Brně, Státním oblastním archivem v Zámrsku - Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí a Městskou knihovnou v Chocni.

V rámci projektu byla vydána i publikace, která zachycuje období po vzniku samostatné Československé republiky, rozkvět choceňských spolků, rozmach továren, historii školství. Publikace je obohacena o množství unikátních a doposud nezveřejněných dobových fotografií. Velkou část knihy tvoří vyprávění pamětníků, kteří vzpomínají na své dětství, rodiče, školu, kamarády. Kniha je k dostání v Orlickém muzeu a v Informačním centru.

Pojďte se spolu s námi přenést do období před necelými sto lety a nechte na sebe působit atmosféru doby, na kterou mnozí pamětníci rádi vzpomínají.

(krs)důležité telefony

465 471 699, 465 471 538

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

734 358 230 - 1. stupeň

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2015 DIALOG & vulgar