Zájmové kroužky

 

V tomto školním roce došlo k zásadní změně, protože škola přestala organizovat kroužky zadarmo. Výše pololetního příspěvku pro žáky se podle nákladů na jednotlivé kroužky pohybuje od 150,- do 300,- Kč za pololetí. Jsme rádi, že zájem o zájmové kroužky neopadl a že jsme od září mohli "rozjet" patnáct zájmových kroužků.

 

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2016/2017 

 

 

Hudební kroužek

na naší škole nabízí žákům 1.a 2. ročníku hru na zobcovou flétnu. Náplní dvouletého cyklu jsou hudební a pohybové hry, rytmicko-melodická cvičení, dechová cvičení k podpoře zdraví žáků, seznámení se základními hudebními pojmy a nácvik hry na zobcovou flétnu. Žáci hudebního kroužku se úspěšně účastní vánočního a pololetního koncertu naší základní školy i dalších kulturních akcí.

 

Hudebně dramatický kroužek

I v letošním roce budou ti žáci, kteří rádi recitují, improvizují, převádějí své představy a sny  do reálných situací a nedělá jim problémy vystupovat před diváky, navštěvovat literárně dramatický kroužek naší školy. Jako zkušení a ostřílení „dramaťáci“pokračují sedmáci (středa 13:15 – 14:35), nově začínají děti ze druhé třídy (středa 11:45 – 13:15). Prvním výsledkem společného snažení obou skupin bude představení  Jak se Toník napravil, jehož premiéra se odehraje ve čtvrtek 20. 12. před tradičně výborným publikem ze školek a žáky 1. stupně.

 

Florbal

Zájmový kroužek vede ke zvyšování fyzické kondice žáků a jejich obratnosti. Důležitou součástí je rozvoj týmové spolupráce a řešení situací nastávající v průběhu hry. Předmět se vyučuje převážně v tělocvičně. Navštěvovat ho mohou žáci 2. stupně a časová dotace je jedna hodina týdně.

 

Keramický kroužek I.

je otevřený pro žáky z 1. stupně. Učí se zde základní techniky práce s hlínou – tvoření z válečků, z plátu, vtlačování do formy, menší volné objekty apod. Své výrobky pak děti engobují nebo glazují. V některých hodinách si také zkouší, jak se točí na keramickém kruhu. V tomto školním roce navštěvují kroužek žáci čtvrtých ročníků.

 

Keramický kroužek II.

je zájmový útvar pro žáky 2. stupně s časovou dotací 2 hodiny 1x za 14 dní (tento školní rok ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin). Žáci se seznámí s druhy hlíny, různými způsoby tváření a základy točení na hrnčířském kruhu. Poznají kožený stav hlíny a střep. Používají engobu i glazuru. Experimentují s dalšími materiály v kombinaci s hlínou.

 

Míčové hry

Tento kroužek je určen žákům 5. ročníků. Věnujeme se tu trénování a hraní vybíjené, fotbalu a házené. Činnost vrcholí na turnaji ve vybíjené 5. ročníků, který probíhá v několika kolech a končí až v republikovém finále.

 

Programování

 

Kroužek je určen pro žáky 6. – 9. ročníků, kteří se trochu zajímají o počítače a programování nebo se o této oblasti chtějí něco dozvědět. Při objevování tajů programování a algoritmizace nám bude nápomocen program Scratch, který žáky učí nejen programovat, ale také rozvíjí jejich kreativitu, schopnost systematicky přemýšlet a schopnost spolupráce. Výše uvedené dovednosti žáci mohou zúročit nejen při svém dalším studiu, ale i mnohem později na trhu práce. Během společných setkání budeme tvořit animované příběhy, dobrodružné hry nebo třeba interaktivní návody. Kroužek bude v tomto školním roce probíhat díky získanému grantu zcela zdarma.

 

Patchwork

Kroužek je určen pro žáky 6. – 9. ročníků, které baví ruční a kreativní práce. Patchwork  je textilní technika stará několik století, jen v poslední době dochází k jejímu znovuobjevení. Jedná se o techniku sešívání různě velkých a různě barevných kousků látek tak, aby vznikaly (nejenom) geometrické tvary. Existuje velké množství technik, které se dají rozdělit do dvou hlavních směrů – ruční patchwork a patchwork šitý na stroji. Na kroužku se seznámíme s oběma. Určitě si ušijeme nějaký pěkný polštářek, obal na papírové kapesníčky nebo telefon, a když budeme šikovní, můžeme zkusit i penál nebo dokonce kabelku. Není nutná předchozí znalost šití na šicím stroji, budeme šít převážně rovné švy, a ty se naučí každý. Je ale potřeba hodně trpělivosti a přesnost.

Kroužek bude v tomto školním roce probíhat zdarma, jen materiál si budou žáci pořizovat sami. Před začátkem konkrétního projektu dostanou žáci seznam potřebného materiálu, který nám vydrží určitě na několik setkání. Ostatní pomůcky (podložka, řezák, pravítka, nůžky, stroje, …) zajistí škola.

 

Francouzský jazyk

 

Psaní na klávesnici PC všemi deseti

 

 

 důležité telefony

465 471 699, 465 471 538

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

734 358 230 - 1. stupeň

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2015 DIALOG & vulgar