Dekorace

Informace k zápisu žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022

Publikováno: 23.4.2021 Autor(ka): Iva Šedová

Zápis pro žáky budoucích 2. - 5. tříd proběhne od 26. 4. do 4. 5. 2021.

Žáci 1. stupně budou přijímáni do volné kapacity školní družiny. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Zákonní zástupci nepřijatých žáků budou informováni.

 

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  • řádně vyplněná a zákonným zástupcem podepsaná přihláška (zápisní lístek) - odchody žáků ze školní družiny lze vyplnit až v září
  • žáci přihlášení k pravidelné denní docházce
  • věk žáka
  • třída, kterou žák navštěvuje

Přihlášku (zápisní lístek) si můžete vyzvednout i odevzdat v hlavní budově školní družiny, v kanceláři ve škole nebo je k dispozici ZDE v elektronické podobě, kde si ji můžete vyplnit, vytisknout a podepsanou donést.

V úterý 4. 5. 2021 si můžete přijít vyplnit přihlášku osobně do hlavní budovy školní družiny od 6,00 do 11,30 a od 12,00 do 16,00 hodin. Rádi Vám s vyplněním pomůžeme.

Svým podpisem na zápisním lístku stvrzujete seznámení s vnitřním řádem, který najdete na našich webových stránkách v části Družina - Dokumenty ŠD - Vnitřní řád.

Tato písemná přihláška je závazná na školní rok 2021/2022.