Zápis do školní družiny pro příští školní rok

28.05.2020

I zápis do školní družiny letos proběhne poněkud netradičním způsobem. Formulář k vyplnění Vám buď přinesou děti, pokud chodí do školy, nebo si ho můžete vyzvednout u služby před ředitelnou, příp. stáhnout z webu školy.

Vyplněný zápisní lístek zasílejte prosím do 5. 6. 2020 na e-mail: sedova@zschocen.cz. Další možností je osobní předání zápisního lístku službě před kanceláří ve škole každý všední den od 8 do 11 hodin. Pro bližší informace volejte na číslo vedoucí vychovatelky 730 575 025.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

a) řádně vyplněná a odevzdaná přihláška (zápisní lístek)

b) věk dítěte

c) třída, kterou dítě navštěvuje

Přijímáni budou žáci do volné kapacity školní družiny. O přijetí rozhoduje ředitelka školy.

Zákonní zástupci nepřijatých žáků budou informováni. 

Pozn. Úplata za měsíce, kdy žáci nechodili do ŠD v tomto školním roce (duben-červen), se převede do příštího školního roku, příp. se vrátí těm, kteří do školní družiny v příštím školním roce už chodit nebudou.

 

Zápisní lístek

Zápisní lístek - vzor

(müll)důležité telefony

465 471 699 - kancelář (po 16:00 hala)

465 471 538 - kancelář

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2020 DIALOG & vulgar