Konzultace a třídnické hodiny na 2. stupni

01.06.2020

Od 8. června bude možná osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Jejich účast je dobrovolná a my jsme se rozhodli, že toto rozvolnění využijeme k několika třídnickým hodinám a ke konzultacím, kdy učitelé budou připraveni pomoci žákům s látkou, kterou nebylo možné v rámci distančního vzdělávání důkladně vysvětlit a procvičit.

Rozpis konzultačních hodin i termíny a časy, kdy se budou konat třídnické hodiny jednotlivých tříd, dostanete všichni do e-mailu. Na konzultace JE NUTNÉ se nahlásit předem buď telefonicky nebo e-mailem, abychom byli schopní zajistit menší skupinky žáků při prezenčním vzdělávání. Všichni učitelé mají stejný formát e-mailové adresy: prijmeni@zschocen.cz. Při první návštěvě školy žáci odevzdají učiteli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem.

Vysvědčení dětem předají třídní učitelé v pátek 26.6.2020 a účast dětí bude opět dobrovolná. V tento den nebudeme třídy dělit na skupiny po 15 žácích, předpokládáme, že se na tu chvilku sejde celá třída, prvňáčci špalírem vyprovodí deváťáky, vypustíme balónky a pro děti začnou opravdové prázdniny. Rodiče dětí, které si pro vysvědčení osobně nepřijdou, si budou moci vyzvednout vysvědčení v týdnu od 29.6.2020 nebo kterékoli pondělní dopoledne v průběhu hlavních prázdnin v kanceláři školy.

Čestné prohlášení

Rozpis třídnických a konzultačních hodin

(müll)důležité telefony

465 471 699 - kancelář (po 16:00 hala)

465 471 538 - kancelář

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2020 DIALOG & vulgar