Výuka na 1. stupni od 25. 5. 2020

19.05.2020
Výuka na 1. stupni od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

na základě Vašich návratek byly děti rozděleny celkem do 15 skupin. Při dělení jsme respektovali hygienická nařízení, především omezení maximálního počtu žáků ve skupině, ročník, pokud to šlo, tak i třídu, a dále Váš požadavek na zajištění odpoledních zájmových aktivit.

> > > více > > >

Skupiny žáků 1. stupně a jejich vzdělávací aktivity od 25.5.2020

03.05.2020
Skupiny žáků 1. stupně a jejich vzdělávací aktivity od 25.5.2020

MŠMT vydalo metodiku pro postupné uvolňování restriktivních opatření týkajících se omezení přítomnosti žáků ve škole. Tento dokument, vydaný pod názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. Informace pro rodiče žáků 9. ročníku jsou předmětem samostatné aktuality.

> > > více > > >

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

03.05.2020
Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

MŠMT vydalo metodiku pro postupné uvolňování restriktivních opatření týkajících se omezení přítomnosti žáků ve škole. Tento dokument, vydaný pod názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole. Informace pro rodiče žáků 1. stupně jsou předmětem samostatné aktuality.

> > > více > > >

Rozvolňovací opatření vlády ČR a MŠMT

29.04.2020
Rozvolňovací opatření vlády ČR a MŠMT

Od 25. května 2020 předpokládáme otevření školy pro žáky 1. stupně, pokud se samozřejmě v ČR nezmění epidemiologická situace. Školní docházka nebude pro žáky povinná, pokud budou mít rodiče obavy poslat své děti do školy, mohou je dále vzdělávat distanční formou. Velikost školních skupin se bude pohybovat v rozmezí od 10 do 15 žáků + 2-3 učitelky, resp. vychovatelky. 

> > > více > > >

Nové nařízení vlády

16.03.2020
Nové nařízení vlády

Vážení rodiče, chceme Vás seznámit s opatřeními, vyplývajícími z nařízení vlády ze dne 15. března 2020 ohledně vyhlášení celorepublikové karantény s platností od 16. března 2020 do 24. března 2020. Zaměstnanci školy, pokud to nebude neodkladně nutné, budou pracovat z domova. Pokud se s nimi budete chtit setkat ve škole, je potřeba domluvit si schůzku telefonicky nebo e-mailem předem. Nakopírované materiály, pracovní listy, učebnice ad. si můžete vyzvednout u kanceláře školy denně od 8:00 do 11:00 hodin.

(müll)K domácí přípravě žáků

12.03.2020
K domácí přípravě žáků

Vážení rodiče, chci Vás poprosit o shovívavost,  protože i pro nás, učitele,  je nastalá situace nová, i my se musíme naučit pracovat s dětmi "na dálku". Pokud máte dojem, že množství úkolů, které  děti během dvou dnů dostaly, nejde zvládnout, zvlášť s mladšími dětmi, se kterými se musíte učit, tak máte stejný dojem jako já. 

> > > více > > >

Uzavření sportovní haly

12.03.2020
Uzavření sportovní haly

Od pátku 13. března 2020 je sportovní hala z nařízení vlády ČR uzavřena z důvodu vyhlášení nouzového stavu s ohledem na koronavirovou pandemii.

(müll)Změna úředních hodin pro veřejnost

11.03.2020
Změna úředních hodin pro veřejnost

Po dobu uzavření školy jsou úřední hodiny v kanceláři školy od 19.3.2020 v pracovní dny vždy od 8:00 do 11:00 hodin. V jinou dobu pouze po předchozí telefonické dohodě.

> > > více > > >

Zadávání úkolů pro domácí samostudium

11.03.2020
Zadávání úkolů pro domácí samostudium

Úkoly budou žákům zadávány prostřednictvím školního emailu, který mají zařízený všichni žáci od 5. ročníků včetně. Email má tvar prijmeni.jmeno@zschocen.cz. Pozor na diakritiku a zdrobněliny křestního jména. Žáci by měli mít do emailu svoje přístupové heslo. Pokud někdo svoje heslo nezná, může napsat na email kubickova@zschocen.cz (preferovaná varianta) nebo telefon 775 661 839.

S rodiči mladších žáků budou komunikovat třídní učitelé prostřednictvím emailových adres rodičů.

(kub)Uzavření školy a školní družiny

10.03.2020
Uzavření školy a školní družiny

11.3.2020 ve 13:45 AKTUALIZOVÁNO

Z důvodu nařízení Bezpečnostní rady státu bude základní škola a školní družina od středy 11. 3. 2020 na dobu neurčitou uzavřena. Sledujte prosím webové stránky školy a emailovou schránku, prostřednictvím které s Vámi budou moct učitelé a vedení školy komunikovat.

Potvrzení o uzavření školského zařízení bude vydáváno v kanceláři školy v úředních hodinách rodičům našich žáků. Tiskopis si můžete stáhnout zde, pro podání žádosti jej potřebujete ve dvou vyhotoveních. Prázdné tiskopisy budou dostupné v kanceláři školy. Podle posledních pokynů odboru školství Pardubického kraje můžeme potvrzení o ošetřování potvrzovat i elektronicky.

„Doporučený postup stanoví, že škola vystaví část A. formuláře elektronicky a též elektronicky zašle tiskopis rodiči dítěte (optimálně s el. podpisem). Zákonný zástupce tiskopis vytiskne, vyplní a odevzdá zaměstnavateli. Je rovněž možné vydávat tiskopisy v listinné podobě.“

Od středy 11. 3. 2020 bude pro žáky uzavřena také školní jídelna. Všechny objednané obědy budou žákům zrušeny.

(müll)Lyžařský výcvik 6. tříd

20.02.2020
Lyžařský výcvik 6. tříd

Žáci 6.A a 6.B se zúčastnili lyžařského výcviku s doprovodem učitelů: hlavní vedoucí - Petr Spousta, hlavní vyučující - Kamila Váňová, hlavní zdravotnice - Tereza Šedová, hlavní doprovod - Iva Šedová a Jana Kozáková.

> > > více > > >

Zrušení zimní školy v přírodě pro 5. ročníky

19.02.2020
Zrušení zimní školy v přírodě pro 5. ročníky

Z důvodu nepřízně počasí a sněhových podmínek jsme nuceni zrušit šajtavskou zimní školu v přírodě pro 5. ročníky v termínu 23.2. - 28.2.2020. Žáci tedy pojedou na jarní školu v přírodě v termínu 18.5. - 22.5.2020. Vyúčtování proběhne až po jarním termínu.

Všem žákům i jejich rodičům děkujeme za pochopení.

 

(Mat)Žákovský pololetní koncert

30.01.2020
Žákovský pololetní koncert

Ve středu 29.1. se opět uskutečnil žákovský pololetní koncert 1. stupně.

> > > více > > >

Stávka škol

05.11.2019
Stávka škol

Učitelé naší školy se ke stávce vyhlášené na středu 6. listopadu 2019 nepřipojí. Nemyslíme si, že by resort školství neměl své problémy, a nemáme na mysli pouze neplnění slibů v oblasti odměňování učitelů. Chceme, aby se zlepšily podmínky ke vzdělávání, chybí kvalitní učitelé, inkluze ztěžuje práci v běžných třídách, chybí prostředky v ONIV, abychom mohli připravit pro žáky výuku zajímavější a pestřejší, ale nemyslíme si, že řešením je jednodenní stávka. 

> > > více > > >

Dopravní výchova

12.09.2019
Dopravní výchova

Ve dnech 11. 9. a 12. 9. 2019 probíhala dopravní výuka ve všech třídách 1. -3. ročníku. Dopravní hřiště a výuku zajistila Střední automobilní škola Holice. Na parkovišti před baseballovým hřištěm rozložili velké dopravní hřiště a výuka mohla začít. Žáci si zopakovali povinnou výbavu kola, prošli si celé dopravní hřiště a u každé značky si řekli, co znamená a jak se mají zachovat. Poté již začal praktický výcvik, kdy někteří žáci jezdili na koloběžkách či kolech, jiní si hráli na chodce.

Pro všechny to bylo velice poučné, ale zároveň velmi zábavné!

(Drá)Adaptační kurz třídy 6.A

08.09.2019
Adaptační kurz třídy 6.A

Ve středu 4. a ve čtvetek 5. září se žáci 6.A zúčastnili adaptačního kurzu.

> > > více > > >

Veselá věda na naší škole

27.08.2019
Veselá věda na naší škole

Vážení rodiče,

naši školu oslovila nezisková organizace Veselá věda s cílem otevřít pro děti z 1. stupně kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů. Posláním Veselé vědy je rozvoj dětí, jejich přirozené zvídavosti a talentů prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Děti díky vlastní zkušenosti s objevováním světa přírodních věd získávají pozitivní postoj ke světu vědy, výzkumu a k technickým oborům. Veselá věda působí od roku 2011 v mnoha městech po celé republice, organizuje kroužky, projektové dny a příměstské tábory.

> > > více > > >

Co se ve škole děje o prázdninách

30.07.2019
Co se ve škole děje o prázdninách

Několik minut po tom, co jsme rozdali vysvědčení, nahradili děti zedníci a pustili se především do demoličních prací. Postupně vybourali kóje šaten ve vestibulu,... 

> > > více > > >

Přišel nám dopis z Buckinghamského paláce !!

25.06.2019
Přišel nám dopis z Buckinghamského paláce !!

Blížil se datum 21.dubna - den, kdy královna Alžběta II. slaví narozeniny. Na jejím dortu už by hořelo 93 svíček. Rozhodli jsme se proto, že v hodinách anglického jazyka a kroužku anglického klubu na 1. stupni vyrobíme přání a zkusíme ho poslat přímo Jejímu Veličenstvu královně do Buckinghamského paláce.

> > > více > > >

Deváťáci prozkoumali Punkevní jeskyně

04.06.2019
Deváťáci prozkoumali Punkevní jeskyně

Již tradičně jako každý rok se nejstarší ročníky vydaly na jižní Moravu k prohlídce jeskyní a propasti Macocha. Přálo nám i počasí, nebylo příliš teplo, ani nepršelo. Po výstupu z autobusu žáci absolvovali 6 km dlouhou procházku lesem k našemu cíli za doprovodu poutavého vypravování, a to nejen přírodovědného, od pana Ivana Havlíka.

> > > více > > >

Výlet do ZOO Jihlava.

04.06.2019
Výlet do ZOO Jihlava.

V pátek 31. května se společně vydaly děti ze 2.C a 2.D na zasloužený výlet. Cesta do Jihlavy byla dlouhá, ale cíl stál za to. Prohlédli jsme si zajímavá zvířata, překvapily nás volně pobíhající malé opičky. Africkou faunou nás provedla paní průvodkyně. Výklad byl zábavný, zajímavý, ale i poučný. Víte, jaký je rozdíl mezi žirafou Rotschildovou a núbijskou? Každá má jinou kresbu na kůži, núbijská žirafa je přísně chráněná a bohužel zapsána v červené knize IUNC, Rotschildova je nejvyšší na světě...

Domů jsme se vraceli se spoustou zážitků a přivezli jsme si i pár dárečků ze ZOO. Počasí nám přálo a tak se výlet vydařil.

(Mann.)Na prvním stupni žijeme sportem

22.02.2019
Na prvním stupni žijeme sportem

V rámci celoročního projektu prvního stupně „Žijeme sportem!“ proběhlo ve středu 20. února další odpolední soutěžní klání.

> > > více > > >

Žijeme sportem!

20.09.2018
Žijeme sportem!

"Žijeme sportem!" je název letošního celoročního projektu našeho prvního stupně. Odstartovali jsme jej ve středu 19. 9. tradičním „Postřehákem“ v parku u pily.

> > > více > > >

Světový den první pomoci.

19.09.2018
Světový den první pomoci.

Dne 17. září 2018 jsme se zúčastnili Světového dne první pomoci (se záštitou Ladislava Valtra, krajského radního pro zdravotnictví) na náměstí v Chocni. Shlédli jsme ukázky z činnosti Hasičského záchranného sboru a poskytování první pomoci. 

> > > více > > >


důležité telefony

465 471 699 - kancelář (po 16:00 hala)

465 471 538 - kancelář

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2020 DIALOG & vulgar