Dekorace
Zahájení školního roku a nová pravidla

Zahájení školního roku a nová pravidla

Publikováno: 31.8.2021 Autor(ka): Táňa Baboráková

Vážení rodiče, milí žáci,

začíná nový školní rok, ve kterém přetrvávají některá stará a objevují se i nová pravidla proticovidových opatření.

Co tedy od 1. září platí:

Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. To znamená, že až dovedou deváťáci prvňáčky do tříd,vy ostatní se s nasazenými rouškami (ve společných prostorech školy platí nadále pro všechny povinnost ochrany nosu a úst pomocí roušek nebo respirátorů) přesunete do svých učeben, kde proběhne první testování. Další dvě testování budou 6. a 9. září.

Výjimku tvoří žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů od dokončeného očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní). Případně může žák doložit negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě ( PCR test ne starší 7 dnů) – výjimky je potřeba doložit písemným dokladem, který při prvním testování předáte třídnímu učiteli.

V případě testování žáků 1.3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). 

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu (v ředitelně nebo ve třídě).

Jestliže, stejně jako v minulém školním roce, se někdo nechce hromadně testovat ve třídě a dává přednost testování svým přineseným testem v ředitelně, je to samozřejmě možné. Teprve po otestování odchází žák do své kmenové třídy. 

Pokud žák testování neabsolvuje, a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit ve  škole a školní družině  pouze za dodržení přísnějších opatření Ministerstva zdravotnictví .
Je povinný nosit ochranu dýchacích cest (pro žáky starší 15 let je to respirátor) po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy.

Bude mít oddělené místo pro svačiny, oddělenou toaletu, platí zákaz zpěvu při hudební výchově a cvičení při tělesné výchově ve vnitřních prostorech. Uvedená opatření budou prozatím v platnosti po dobu trvání testování.
 
Žáci jsou povinni dodržovat zvýšená hygienická opatření (budou poučeni třídními učiteli). Škola zajistila hygienické potřeby (u vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem).
Dětem a žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 
Pokud by chtěl někdo dokument ministerstva školství prostudovat, najde ho na tomto odkazu.

http://www.pedagogicke.info/2021/08/msmt-soubor-doporuceni-pro-skoly.html

Věříme, že všechna tato opatření nezbrzdí úspěšný start všech dětí i učitelů v novém školním roce!