Dekorace

Aktuality

Výlet nejen ke hvězdám...

Výlet nejen ke hvězdám...

9. A v ZOO

9. A v ZOO

Ve středu 22.9.2021 jsme se vydali na návštěvu do ZOO BRNO.

Byli jsme v Anthroposu.

Byli jsme v Anthroposu.

V rámci projektových dnů mimo školu se 6.A rozjela 22. září 2021 do Brna.

NTéčko = Naše třída 6.A

NTéčko = Naše třída 6.A

Ve středu 8.9.2021 odjela naše třída na adaptační kurz na Šajtavu. Cílem této akce bylo se lépe poznat. Hodně jsme sportovali, spolupracovali, tvořili, závodili, přemýšleli a pomáhali si. Počasí nám přálo, nálada byla skvělá a my si dva společné dny opravdu užili. Škoda, že jsme se ve čtvrtek museli vracet domů. Více se dozvíte z fotografií. Podívejte se!!!

Výtvarka je zábava i v parku

Výtvarka je zábava i v parku

Při pěkném počasí druháčci nechtěli sedět při výtvarném tvoření ve škole, tudíž jsme vyrazili kousek za školu a pustili se do umělecké tvorby trochu jinak.

Hurá do knihovny!

Hurá do knihovny!

Tak konečně jsme zase mohli navštívit místo pro potěšení našeho ,,ducha".

Sportovní den 1. stupně

Sportovní den 1. stupně

Ve středu 15. září proběhl na stadinu Na Parapleti sportovní den žáků 1. stupně.

Exkurze do Pevnosti poznání

Exkurze do Pevnosti poznání

Ve středu 22.9. se třídy 7.A a 7.C vypravily za poznáním do Olomouce.

Světový den první pomoci na náměstí v Chocni

Světový den první pomoci na náměstí v Chocni

Již po několikáté se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili akce - Světového dne první pomoci - na náměstí v Chocni. Ta probíhá pod záštitou Ladislava Valtra, radního Pardubického kraje.

Návštěva dopravního hřiště ve spolupráci s BESIPEM

Návštěva dopravního hřiště ve spolupráci s BESIPEM

V pondělí 6.9. se žáci 4.A zúčastnili sportovně bezpečnostní akce na mobilním dopravním hřišti v Chocni na koupališti. Teoretickou část zajišťoval BESIP. Děti si zopakovaly důležité pojmy a situace v každodenním silničním provozu: cyklista, povinná a doporučená výbava kola, cyklistická přilba (helma) a její správná velikost a nasazování, chodec, oblečení a obuv s reflexními prvky a páskami.

Útržky z prázdnin

Útržky z prázdnin

Během prázdnin si druháčci vedli deníky, do kterých zapisovali, kreslili a lepili své letní zážitky. Moc se jim to povedlo. 

Zapojení naší školy do projektu IKAP II

Zapojení naší školy do projektu IKAP II

Základní škola Sv. Čecha, Choceň je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. 

Veselá věda opět na naší škole

Veselá věda opět na naší škole

Vážení rodiče, i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a opět nabízí na naší škole kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů - pro děti z 1. stupně. Pro tento rok je připravená covidu odolná varianta - více info přímo na stránkách www.veselaveda.cz. .

Video Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Video Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Letos uplynulo padesát tři let od srpnových událostí roku 1968. S žáky historického kroužku jsme chtěli tyto okamžiky připomenout, a proto jsme ve spolupráci s pamětníky natočili dokument, který přibližuje, jak v našem městě probíhalo "pražské jaro" a srpen 1968.

Příměstský tábor - 4. běh

Příměstský tábor - 4. běh

Týden plný objevování, soutěží, pokusů a tvoření skončil.

Letní kemp

Letní kemp

V týdnu od 12. do 16. července proběhl ve škole pro dvě skupiny dětí letní kemp, na který získala finanční prostředky MAS Nad Orlicí. Kempu se zúčastnilo 36 záků od 4. do 8. ročníku a program kempu byl opravdu nabitý. V pondělí jsme se byli podívat v Brně ve VIDA Science parku, kde jsme se ve skupinách, vyzbrojení chytrými telefony, pokusili dobýt pevnost VIDArd. 

Příměstský tábor - 3.běh

Příměstský tábor - 3.běh

Malí táborníci si celých 5 dní báječně užili. Hned na začátek zdolali Velkou Deštnou s výstupem na rozhlednu,v zápětí si v úterý zaskotačili v zábavném lanovém parku Na Větvi v HK. Středa patřila Zámku Potštejn a jeho hrané prohlídce, která nás zcela vtáhla do minulosti.

Příměstský tábor  - 1. běh

Příměstský tábor - 1. běh

Ve čtvrtek 1. 7. jsme zahájili 1. běh příměstského tábora v nedalekých Oucmanicích. Zde jsme navštívili středisko Ekopalety, kde na nás čekaly dva programy. V prvním programu s názvem Barvy země jsme se seznámili s výrobou a použitím netrdičních barev z hlinky. Pomocí kamenů se rozdrtila hlinka, kterou jsme smíchali se žloutkem a vodou. Vzniklo nám několik odstínů barev země a mohli jsme se pustit do malování. Ve druhém programu se z nás stali pekaři a upekli jsme si housky v peci. Hned jsme si na nich pochutnali společně s opečenými buřty.    

Programy školních příměstských táborů

Programy školních příměstských táborů

Vážení rodiče, v přílohách najdete programy jednotlivých běhů příměstských táborů. Pokud není napsáno jinak, sraz všech účastníků je před školou v 7:30 hod.,rozchod v 15:30 hod.

Rozloučení s 9.A

Rozloučení s 9.A

Poslední dny se svou devítkou byly skvělé!!! Užili jsme si školní výlet a zdolali Velkou Deštnou. Do dalšího života jsem své žáky vyslala na lodi Arnošt.  Přeji Vám šťastnou plavbu a spokojený život. Vaše třídní učitelka