Zájmové kroužky

Přehled zájmových kroužků ve školním roce 2019/2020 

Hudební kroužek

na naší škole nabízí žákům 1.a 2. ročníku hru na zobcovou flétnu. Náplní dvouletého cyklu jsou hudební a pohybové hry, rytmicko-melodická cvičení, dechová cvičení k podpoře zdraví žáků, seznámení se základními hudebními pojmy a nácvik hry na zobcovou flétnu. Žáci hudebního kroužku se úspěšně účastní vánočního a pololetního koncertu naší základní školy i dalších kulturních akcí.

 

Florbal

Zájmový kroužek vede ke zvyšování fyzické kondice žáků a jejich obratnosti. Důležitou součástí je rozvoj týmové spolupráce a řešení situací nastávající v průběhu hry. Předmět se vyučuje převážně v tělocvičně. Navštěvovat ho mohou žáci 2. stupně a časová dotace je jedna hodina týdně.

 

Keramický kroužek I.

je otevřený pro žáky z 1. stupně. Učí se zde základní techniky práce s hlínou – tvoření z válečků, z plátu, vtlačování do formy, menší volné objekty apod. Své výrobky pak děti engobují nebo glazují. V některých hodinách si také zkouší, jak se točí na keramickém kruhu. V tomto školním roce navštěvují kroužek žáci čtvrtých ročníků.

 

Keramický kroužek II.

je zájmový útvar pro žáky 2. stupně s časovou dotací 2 hodiny 1x za 14 dní (tento školní rok ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 hodin). Žáci se seznámí s druhy hlíny, různými způsoby tváření a základy točení na hrnčířském kruhu. Poznají kožený stav hlíny a střep. Používají engobu i glazuru. Experimentují s dalšími materiály v kombinaci s hlínou.

 

Míčové hry

Tento kroužek je určen žákům 5. ročníků. Věnujeme se tu trénování a hraní vybíjené, fotbalu a házené. Činnost vrcholí na turnaji ve vybíjené 5. ročníků, který probíhá v několika kolech a končí až v republikovém finále.

 

Veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na:www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30. září, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí, 1460Kč/pololetí

 

 důležité telefony

465 471 699 - kancelář (po 16:00 hala)

465 471 538 - kancelář

739 630 570 - ředitelka školy

739 630 571 - zástupce ředitele

604 579 576 - 2. stupeň

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2020 DIALOG & vulgar