Co ukrýval „zdravý koš “ ?

22.02.2017 / Projekty

Ve čtvrtek 16. února proběhla další část našeho školního projektu „ Žijeme-li zdravě, vše zvládneme hravě“. Tentokrát se soutěžilo v dobře známé „kimovce“.

> > > více > > >
Informace k zápisu do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

19.01.2017 / Kulturní aktivity

Na obou choceňských školách budeme zapisovat v pátek 7. a v sobotu 8. dubna 2017. Zde najdete pozvánku k zápisu a všechny potřebné informace. Na naší škole budou moci děti při zápisu, pokud o to rodiče projeví zájem, podstoupit i hravý test pro zařazení do skupin s rozšířenou výukou anglického jazyka, které mohou být otevřeny podle úspěšnosti předškoláků v tomto testu v každé třídě 1. ročníku. Třídními učitelkami v budoucích prvních třídách budou Mgr. Jana Adamcová a Mgr. Lenka Musilová a v případě otevření třetí třídy je doplní Mgr. Eva Mannová. Těšíme se na Vás.

Spádové oblasti choceňských škol naleznete v příloze.Sociální klima učitelského sboru

Sociální klima učitelského sboru

21.02.2017 / Kulturní aktivity

V těchto dnech jsme obdželi výsledky ze šetření klimatu učitelského sboru, do kterého byla naše škola zařazena. Ze zprávy cituji: "V následující zprávě se Vám dostávají do rukou výsledky šetření klimatu Vašeho učitelského sboru, které jsme ve Vaší škole v roce 2016 zjišťovali standardním dotazníkem OCDQ-Rs. Můžete se tedy dozvědět, jak jsou v rovině profesní i osobní u Vás ve škole učiteli vnímány a hodnoceny vzájemné vztahy, a jaké sociální znaky vykazuje učitelský sbor jako celek. Dotazník zjišťuje jak kolegiální vztahy uvnitř sboru, tak také vnímané vztahy učitelů směrem k řízení školy a k vedení lidí." A jak náš učitelský sbor "dopadl" se můžete podívat tady.Okresní kolo Soutěže v jazyce anglickém

Okresní kolo Soutěže v jazyce anglickém

16.02.2017 / Soutěže

Dne 14.2. se v Ústí nad Orlicí konalo okresní kolo Soutěže v jazyce anglickém. Za naši školu se zúčastnili Šimon Hájek ze 7.A a Daniel Graf z 9.A. Mezi, dle slov odborné poroty, velmi šikovnými soutěžícími se oba umístili na krásných místech - Šimon na šestém a Daniel na osmém. Oběma gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.Novoroční besídka 1. A

Novoroční besídka 1. A

14.02.2017 / Kulturní aktivity

Naše první školní novoroční besídka se nesla v duchu pranostik, básniček, písniček a pohádek, které korespondovaly s odcházející zimou. Nechyběly ani dramatické výstupy s úžasnými hereckými výkony učinkujících .

> > > více > > >


důležité telefony

465 471 699

465 471 538 (i fax)

739 630 570

739 630 571

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2015 DIALOG & vulgar