Výsledky zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2017/2018

12.04.2017 / Kulturní aktivity

Dle ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb., dále jen Školský zákon, a ve znění pozdějších předpisů (novela platná k 1. 1. 2012) se rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče na veřejném místě ve škole a způsobem, který umožňuje dálkový přístup. V případě naší školy je tomu tak na webových stránkách školy www.zschocen.cz. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání za oznámená.

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel spolu s informací o zařazení dítěte do skupiny s Aj naleznete zde.

Termín vyvěšení a zveřejnění výsledků: 12. dubna 2017

Termín sejmutí výsledků: 12. května 2017

> > > více > > >
Zápis do 1. ročníku v číslech

Zápis do 1. ročníku v číslech

08.04.2017 / Kulturní aktivity

K zápisu do 1. ročníku v pátek a v sobotu přišlo rekordních 97 předškoláků v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Z tohoto počtu jsme 85 dětí zapsali a 12 rodičů požádalo o odklad školní docházky o jeden rok. Přihlášku do školní družiny podali rodiče 77 budoucích prvňáčků. Z 85 zapsaných dětí jich 64 zkusilo test o zařazení do skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka. V pátek se zapisovalo v sedmi třídách a v sobotu ve čtyřech.

> > > více > > >

Sběr papíru

Sběr papíru

21.03.2017 / Ostatní zprávy

Sběr papíru proběhne v dubnu, opět ve dvou termínech:

18.-19.4.2017   1. stupeň

25.-26.4.2017   2. stupeň

Vždy od 7:00 do 8:00 a od 14:00 do 16:00 hodin.Malování kraslic - děvčata 6.A

Malování kraslic - děvčata 6.A

05.04.2017 / Ostatní zprávy

Velikonoce se blíží a tak jsme v rámci pracovních činností uvítali mezi sebou paní Sládkovou, která nás učila techniku nanášení vosku na kraslici.KLOKAN - matematická soutež

KLOKAN - matematická soutež

29.03.2017 / Soutěže

V minulých dnech proběhla na naší škole mezinárodní matematická soutěž Klokan.

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

> > > více > > >


důležité telefony

465 471 699

465 471 538 (i fax)

739 630 570

739 630 571

kontakty

Základní škola Sv. Čecha, Choceň

ul. Sv. Čecha 1686

565 01 Choceň

e-mail: reditelna@zschocen.cz

www: www.zschocen.cz

odkazy

Školní informační systém Webmail Školní jídelna Přihlásit se
© 2012-2015 DIALOG & vulgar