Dekorace
Přijímací řízení na střední školy s talentovou zkouškou  ve školním roce 2021/2022

Přijímací řízení na střední školy s talentovou zkouškou ve školním roce 2021/2022

Publikováno: 4.11.2021 Autor(ka): Jana Hornychová

Termín odevzdání přihlášky:

Termín pro podání přihlášky na umělecké školy je stanoven MŠMT na úterý 30. listopadu 2021.

Je samozřejmě jistější přihlášku odevzdat dříve.

Vyplnění přihlášky:

Oznámení výchovné poradkyni:
Svůj záměr hlásit se na uměleckou střední školu, prosím, oznamte mně – pošlete mi zprávu na e-mailovou adresu:

hornychova@zschocen.cz

Do předmětu napište Přihláška na SŠ.
Do textu mailu napište, zda potřebujete přihlášku jednu, nebo dvě.

Přihláška – zařídí škola:

Zařídím Vám vytisknutí přihlášku/přihlášek a napíši Vám, kdy si ji/je můžete vyzvednout.
Paní zástupkyně Vám přihlášku vytiskne, vyplní stranu B: předměty, známky -  ze 7. a 8. ročníku (2. pololetí 7. ročníku, kdy probíhala distanční výuka, se neuvádí) a průměry.  
Přihláška bude opatřena QR kódem, IZO školy, razítkem a podpisem ředitelky školy.

Přihláška – zařídí uchazeč a zákonný zástupce:
V přihlášce už jen vyplníte konkrétní údaje.
Vše potřebné o SŠ najdete na webové stránce vybrané střední školy v sekci pro uchazeče/ pro zájemce o studium.
Návod na vyplnění přihlášky naleznete zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

Pečlivě vyplňte kolonky:
Název a adresa školy

 např.    Michael – Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s.r.o.

Machkova 1646, Praha 4, 149 00

Obor vzdělávání (kód a název):

např. 82-41-M/11  Design interiéru

Přihlášku podepíšete – zákonný zástupce i uchazeč.

Potvrzení lékařem:
Požaduje-li umělecká škola splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu, necháte potvrdit svoji přihlášku/přihlášky ke studiu u dětského lékaře.

Odevzdání:
Přihlášku odevzdáte na střední školu.
Doporučujeme předat přihlášku osobně, neposílat ji poštou.

Pozorně si projděte webové stránky škol, o kterých přemýšlíte.
Informace o podmínkách přijetí najdete v sekci nazvané: pro uchazeče, nebo pro zájemce o studium.

Některé školy nabízejí i předběžnou přihlášku, po níž Vám zašlou podrobnější informace, některé zveřejňují testy – kulturně historický přehled, čj a požadavky k talentovým zkouškám.
Termíny talentové zkoušky vyhlašuje ředitel umělecké školy a jsou také na webu školy.

Možnost podání přihlášek na SŠ bez talentové zkoušky:

Připomínám, že podáním přihlášky do oboru s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče (i již přijatého) podat přihlášku/přihlášky ke vzdělávání v oboru vzdělávání
– žák, který podal přihlášku na umělecké školy, se může na jaře ucházet o přijetí na střední školy bez talentové zkoušky.

V případě dotazů napište, prosím, email.
hornychova@zschocen.cz

Přeji dobrou volbu při výběru školy a hodně štěstí během přijímacího řízení.

Za tým školy
Mgr. Jana Hornychová