Dekorace

Aktuální školní rok

Organizace školního roku 2023/2024 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023a končí v úterý 2. ledna 2024.

Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Ředitelské volno bude vyhlášeno na pátek 29. září 2023 a na čtvrtek 1. února 2024 a jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024..

Jarní prázdniny v našem okresu připadnou na týden od 11. do 17. března 2024.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

 

AKCE ŠKOLY:

Dveře dokořán:                         24. 11. 2023                                1. i 2. stupeň 

Lyžařský výcvikový kurz           únor 2024                                    7. ročník, Deštné v Orl. horách

                                                    26. 2. - 1. 3. 2024                        5. ročník, Šajtava

LVK – jednodenní výjezdy         leden/únor 2024                           9. ročník, Říčky

Cyklo-turistický kurz                 3. – 7. 6. 2024                             8. ročník, Horní Jelení                                         

Škola v přírodě                          10.  – 14. 6. 2024                         3. ročník, Milovy

Vodácký výcvik                          květen/červen 2024                      4. ročník, Pastviny

Tematický zájezd                       květen 2024                                 6. – 9. ročník,Velká Británie nebo Itálie

Dětský den                                   21. – 23. 6. 2024                         2. – 9. ročník, Julinčino údolí

Projektové dny 2. stupně           26. 9. 2023 a 4. 6. 2024

Sportovní den 1. stupně             21. 9. 2023 a 30. 5. 2024

Sportovní den 2. stupně             3. 10. 2023 a 30. 4. 2024

 

Školní výlety (max. třídenní) proběhnou v době od 6. do 19. 6. 2024.

Třídní schůzky                             23. 10. 2023 a 25. 3. 2024

Individuální pohovory                 11. 12. 2023 a 6. 5. 2024

Zápis do 1. tříd                             5. a 6. 4. 2024

Pedagogické rady: 21. 11. 2023, 23. 1. 2024, 23. 4. 2024, 20. 6. 2024 (čtvrtek) a 29. 8. 2024 (čtvrtek).

Provozní porady: 12. 9. 2023, 10. 10. 2023, 14. 11. 2023, 12. 12. 2023, 9. 1. 2024, 13. 2. 2024, 5. 3. 2024, 9. 4. 2024, 14. 5. 2024 a 11. 6. 2024.