Dekorace

Doplňovací volby do školské rady

Publikováno: 10.11.2020 Autor(ka): Zdena Müllerová

Odstupující zástupce rodičů Ing. Milada Potštejnská bude ve školské radě nahrazen dalším kandidátem, který získal v pořadí čtvrtý nejvyšší počet hlasů při volbě zástupců do ŠR dne 27.3.2018, a tím je Kateřina Meňházová. Vzhledem k odchodu Mgr. Hedviky Nixové na mateřskou dovolenou bude nutné provést doplňovací volby a zvolit nového zástupce pedagogického sboru do tohoto zákonem daného orgánu.

 

Doplňovací volby zástupce pedagogického sboru do školské rady proběhnou 23.11.2020 při pedagogické radě.

Následně se bude muset sejít školská rada, aby ze svého středu vybrala nového předsedu školské rady, protože v tomto volebním období tuto funkci zastává Ing. milada Potštejnská, která ze školské rady odchází.