Dekorace

Ohlédnutí za výstavou

Publikováno: 9.11.2020 Autor(ka): Martina Krsková

V měsíci květnu se v Orlickém muzeu uskutečnila výstava „Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956“, jejímž cílem bylo přiblížit situaci v našem městě po druhé světové válce a následnou proměnu společnosti po únoru 1948. Události tohoto období se nesmazatelným způsobem zapsaly do dějin našeho národa a zasáhly do života mnoha rodin. 

Lidé v těchto letech postupně ztráceli své představy a naděje. I v našem městě docházelo ke změnám, střídaly se názvy podniků, obchodů, docházelo k zestátňování. Někteří lidé odešli do zahraničí, jiní chtěli odejít, ale nepodařilo se jim to. Někteří lidé byli zatčeni a odsouzeni k trestu odnětí svobody. Aby tyto skutečnosti neupadly v zapomnění, byla kromě uskutečněné výstavy vydána i publikace „Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956“, ve které žáci historického semináře při ZŠ Sv. Čecha v Chocni zachytili rozmanité příběhy lidí, situaci ve školství, ve spolcích, na železnici, ve filmu. Životní osudy některých osob žáci zjišťovali přímo v Archivu bezpečnostních složek. Také byl natočen stejnojmenný film, ve kterém pamětníci vzpomínají na toto období a který je možné zhlédnout na www.youtube.com. Knihu „Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956“ je možné zakoupit v informačním centru, v Orlickém muzeu a v knihkupectvích.

Projekt „Choceň 1945-1956“ se uskutečnil ve spolupráci s paměťovými institucemi, které žákům pomáhaly zorientovat se v tomto složitém období našich dějin. Za pomoc s projektem bych chtěla poděkovat Orlickému muzeu v Chocni, Archivu bezpečnostních složek, Státnímu oblastnímu archivu v Zámrsku – Státnímu okresnímu archivu Ústí nad Orlicí, Městské knihovně v Chocni a Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, které zapůjčilo exponáty na výstavu.

Za finanční podporu projektu bych chtěla poděkovat Městu Choceň, firmám Koma Vysoké Mýto s.r.o., Elbas s.r.o, Ecos Choceň s.r.o., Elektromontáže Novák s.r.o., Filogroup a.s. a Pekařství u Lifků s.r.o.

Velké poděkování patří i pamětníkům, kteří byli ochotni podělit se s námi o vzpomínky na toto nelehké období.