Dekorace
Obecné informace

Obecné informace

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí, částečně také dohledu nad dětmi.

Celková kapacita školní družiny je 180 dětí. Ve školním roce 2021/2022 otevíráme 7 oddělení.  Oddělení družiny se naplňuje do počtu 30 dětí.

 

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6:00 – 7:35 (příchod dětí do 7:20)

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Přechod ze školy do hlavní budovy ŠD: v 15:30

Vyzvedávání žáků

Odcházení žáků ze školní družiny: Po - Čt do 13:30 a od 14:30 do 17:00 

                                                    Pá  kdykoliv do 17:00

Z důvodu nenarušování zájmových činností od 13:30 do 14:30 hodin(Po - Čt) žáci ze ŠD neodchází.

 

Všechny děti mají možnost výběru různých her, stavebnic, knih, časopisů a hraček, které každým rokem doplňujeme podle potřeby. Děti si mohou vybrat, do jaké činnosti se zapojí, pravidelně jsou připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové činnosti. Nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Chodíme na vycházky do přírody, nebo využíváme okolní sportovní hřiště a naši zahradu s pískovištěm, hrací plochou, lanovou pyramidou a dřevěnou průlezkou.