Dekorace
Obecné informace

Obecné informace

Činnost školní družiny je převážně určena pro žáky prvního stupně základní školy. Školní družina nabízí žákům smysluplné trávení volného času, napomáhá k rozvíjení zájmů, dovedností a poznání žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu. Žáci se mohou účastnit odpočinkových, rekreačních, relaxačních a pohybových činností. Mají možnost výběru různých her, stavebnic, knih, časopisů a hraček, které každým rokem doplňujeme podle potřeby. Žáci si mohou vybrat, do jaké činnosti se zapojí, pravidelně jsou připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové činnosti. Nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Chodíme na vycházky do přírody, nebo využíváme okolní sportovní hřiště a naši zahradu s pískovištěm, hrací plochou, lanovou pyramidou a dřevěnou průlezkou.

Celková kapacita školní družiny je 180 dětí. Ve školním roce 2023/2024 otevíráme 7 oddělení.

Oddělení družiny se naplňuje do počtu 30 dětí.

 

Provoz školní družiny

Ranní družina: 6:00 – 7:35, respektive 8:35 (příchod dětí do 7:20, respektive do 8:20)

Odpolední družina: 11:40 – 17:00

Přechod ze školy do hlavní budovy ŠD: v 15:30

Vyzvedávání žáků

Odcházení žáků ze školní družiny: Po - Čt do 13:30 a od 14:30 do 17:00 

                                                  Pá  kdykoliv do 17:00

Z důvodu nenarušování zájmových činností od 13:30 do 14:30 hodin(Po - Čt) žáci ze ŠD neodchází.