Dekorace

Platba za zájmovou činnost ve školní družině na 2. pololetí 2020/2021

Publikováno: 25.1.2021 Autor(ka): Iva Šedová

U žáků 1. a 2. ročníků byla platba za zájmovou činnost ve školní družině již uhrazena. Žákům ostatních ročníků bude převedena platba z 1. pololetí. Vyúčtování plateb proběhne ke konci školního roku. Případné přeplatky budou odeslány na účty zákonných zástupců. Bližší informace o způsobu vrácení přeplatků vám poskytneme v červnu.