Dekorace

Úprava úplaty za zájmové vzdělání ve školní družině

Publikováno: 29.11.2020 Autor(ka): Iva Šedová

Vážení rodiče, 

vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru, dochází k úpravě úplaty za zájmovou činnost ve školní družině. 

Za období, ve kterém školní družina neposkytovala zájmové vzdělávání v důsledku zákazu osobní přítomnosti žáků ve školní družině, se úplata úměrně sníží o dobu, po kterou byla školní družina uzavřena. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině byla zákonnými zástupci dětí uhrazena do konce 1. pololetí školního roku 2020/2021. Při úhradě úplaty na 2. pololetí školního roku 2020/2021, proto dojde k poměrnému snížení úplaty.