Dekorace

Kulturní

Expedice Radegast

Expedice Radegast

se vydařila.

Noc ve škole

Noc ve škole

Ve středu 15. června konečně nastal den D a hlavně noc N. Všichni paťáci z áčka se sešli v podvečer před školou a tlačili se dovnitř.

Cesta za "Babičkou"

Cesta za "Babičkou"

Ve čtvrtek 9.6.2022 šesťáci  vyrazili do Ratibořic.

Dětský den pro mateřské školy

Dětský den pro mateřské školy

se nám vydařil.

Angličtina v praxi

Angličtina v praxi

Žáci 6.A a B zakončili lekci, která se věnovala tématu JÍDLO, netradičně ve školní kuchyňce.

Spaní v pravěku

Spaní v pravěku

Tak jsme se konečně dočkali.

Nejen RETRO v 6.A

Nejen RETRO v 6.A

V pátek 25.3. jsme vyrazili do školy v RETRO oblečení. To nám ale nestačilo!! V hodině výtvarné výchovy jsme třídu změnili v salón módních návrhářů a vy si tak můžete prohlédnout kolekci volnočasového oblečení pro rok 2050. Jak se vám líbí?

Díváme se na obrazy s 6.A

Díváme se na obrazy s 6.A

Nemusíme toho o obrazech mnoho vědět, abychom se mohli těšit pohledem na ně. Domnívám se ale, že naše potěšení může být větší, když o nich něco vědět budeme...  

Velikonoce 2.B

Velikonoce 2.B

Malá ukázka našeho výtvarného snažení.

Výstava

Výstava

Během distanční výuky je práce z výtvarné výchovy dobrovolná. Zde si můžete prohlédnout fotografie prací, které paní učitelce poslali žáci 6.A.

Objevujeme choceňské památky

Objevujeme choceňské památky

Navzdory náročné situaci a nestandartnímu průběhu minulého školního roku se s žáky historického semináře podařilo zrealizovat a dokončit projekt Objevujeme choceňské památky. Výsledkem žákovské práce je publikace Objevujeme choceňské památky a výstava, která se od 8. do 20. září uskutečnila v Orlickém muzeu.

Skvělé výsledky našich žáků v okresním kole matematické olympiády

Skvělé výsledky našich žáků v okresním kole matematické olympiády

Dne 29.1.2020 proběhlo v Ústí nad Orlicí okresní kolo matematické olympiády, kde byli úspěšní dva žáci z 5. C. 

Vítězství v krajském kole Logické olympiády

Vítězství v krajském kole Logické olympiády

Dne 1.11.2019 se uskutečnilo krajské kolo Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Za naši školu se krajského kola zúčastnili dva žáci ze třídy 5.C - Martin Šimek a Jiří Kučera, kteří soutěžili v kategorii A. 

Přišel nám dopis z Buckinghamského paláce !!

Přišel nám dopis z Buckinghamského paláce !!

Blížil se datum 21.dubna 2019 - den, kdy královna Alžběta II. slaví narozeniny. Na jejím dortu už by hořelo 93 svíček. Rozhodli jsme se proto, že v hodinách anglického jazyka a kroužku anglického klubu na 1. stupni vyrobíme přání a zkusíme ho poslat přímo Jejímu Veličenstvu královně do Buckinghamského paláce.

Rok 1989 v Chocni

Rok 1989 v Chocni

Ve dnech 16. 5. – 16. 6. 2019 si v Orlickém muzeu můžete prohlédnout výstavu ROK 1989 V CHOCNI. OD NORMALIZACE K SAMETOVÉ REVOLUCI. Výstavu připravili žáci historického semináře v rámci projektu Rok 1989 v Chocni ve spolupráci s Orlickým muzeem, Státním oblastním archivem – Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí, Městskou knihovnou v Chocni a ateliérem Jak obléci pračlověka. 

Dějepisná exkurze na jih Čech

Dějepisná exkurze na jih Čech

Ve dnech 6.a 7.5.2019 se žáci 6. a 7. ročníku vydali na výběrovou exkurzi. Výběrová proto, že se jí zúčastnili za odměnu vybraní žáci, kteří se celý rok snažili v hodinách dějepisu. Exkurze byla totiž hrazena z rozvojového programu. Navíc nabízela opravdu lákavá místa jako Hlubokou, Zlatou Korunu a Český Krumlov. A tak si dějepisné putování všichni účastníci zájezdu opravdu užili, jak sami uádí....

Exkurze na jižní Moravu a do Vídně

Exkurze na jižní Moravu a do Vídně

Naše exkurze začala 9. května už v 5:50 před naší červenou školou. Sice jsme byli všichni unavení, ale nadšení zvítězilo nad spánkem. Naše první zastávka byla v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde nás čekala netradiční prohlídka zámku. 

Hurá do Prahy a na Karlštejn!

Hurá do Prahy a na Karlštejn!

Projekt MŠMT, o kterém jsme vás informovali již minulý školní rok, vstoupil do své druhé, bohužel také poslední, etapy a naše škola spolu s dalšími třemi školami v Pardubickém kraji pokusně ověřuje i v tomto školním roce vzdělávací programy paměťových institucí. 

Ohlédnutí za výstavou

Ohlédnutí za výstavou

V měsíci květnu se v Orlickém muzeu uskutečnila výstava „Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956“, jejímž cílem bylo přiblížit situaci v našem městě po druhé světové válce a následnou proměnu společnosti po únoru 1948. Události tohoto období se nesmazatelným způsobem zapsaly do dějin našeho národa a zasáhly do života mnoha rodin. 

Film Pošlapané naděje

Film Pošlapané naděje

V rámci projektu "Choceň v letech 1945-1956" byl natočen film, který je možné zhlédnout na youtube. Film přibližuje život v daném období a zachycuje osudy lidí, jejichž život byl poznamenán komunistickým režimem. Jak probíhala práce na projektu, si můžete přečíst i zde https://www.abscr.cz/archiv-bezpecnostnich-slozek-se-podilel-na-zajimavem-skolnim-projektu-poslapane-nadeje-chocen-1945-1956/.