Dekorace

Erasmus+

Publikováno: 21.7.2022 Autor(ka): Zdena Müllerová

Prázdniny nejsou jen obdobím, kdy žáci i učitelé nabírají síly pro další školní rok, ale také obdobím, kdy se učitelé mohou vzdělávat, aniž by se jejich hodiny musely suplovat. Někteří jezdí na několikadenní letní školy, které jsou většinou zaměřeny oborově, jiní se pokoušejí získat finanční prostředky v rámci programu Erasmus+ a zdokonalit své jazykové dovednosti v některé ze zahraničních jazykových škol. Byli jsme úspěšní se žádostí ve vzdělávací mobilitě jednotlivců KA1 a díky tomu šest pedagogů vycestuje o prázdninách na dvoutýdenní zahraniční pobyt.

Tři učitelky strávily nebo stráví dva týdny v jazykové škole na Maltě, tři učitelky si vybraly jazykovou školu v Irsku, v Dublinu. Kurzy jsou různé, některé jsou určeny pro učitele angličtiny a zaměřují se na nové metody výuky cizího jazyka nebo metodu CLIL, jiné jsou pro učitele jiných předmětů, kteří si zdokonalují svou angličtinu. O víkendu a v odpoledních hodinách mají pedagogové možnost poznat kulturu, památky a tradice hostující země a hlavně navázat mezinárodní spolupráci s učiteli z jiných škol, kterou bude možné využít při eTwiningu nebo při výměnných pobytech žáků.