Dekorace
Fyzika 7.A - potápění, vznášení se, plování

Fyzika 7.A - potápění, vznášení se, plování

Publikováno: 18.5.2023 Autor(ka): Miroslava Durdilová

Ponoří-li se stejnorodé těleso do kapaliny, působí na něj současně dvě síly, gravitační a vztlaková.

O chování tělesa rozhoduje výsledná síla.

Pokud je větší síla gravitační, tak se těleso potápí.

Pokud jsou gravitační i vztlaková síla stejně veliké, bude se těleso vznášet.

Pokud je vztlaková síla většínež gravitační, bude těleso plovat.

Podívejte se, jak se nám pokus podařil.