Dekorace

Informace k výuce plavání pro 6. a 7. ročník

Publikováno: 3.11.2021 Autor(ka): Zdena Müllerová

Termíny, kdy budou jednotlivé třídy jezdit na plavecký výcvik, jste obdrželi na třídních schůzkách. Úhradu částky 900,- (500,- výuka plavání, 400,- Kč doprava) proveďte prosím nejpozději do 15. listopadu 2021 na účet školy 90526611/0100, konstantní symbol 0308 a jako variabilní symbol uveďte přidělený symbol Vašeho syna/Vaší dcery.

Plavecký výcvik je povinnou součástí předmětu tělesná výchova, pokud se žák/žákyně nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit plaveckého výcviku, je třeba doložit tuto skutečnost lékařským potvrzením. Pokud bude syn/dcera v době konání plaveckého výcviku nemocný/nemocná, je potřeba omluvit neúčast stejným způsobem jako na kteroukoli jinou vyučovací hodinu.

Podle informací plavecké školy Aquasport Vysoké Mýto, která výuku zajišťuje, žáci před plaveckým výcvikem nemusí být testováni. Spolu s našimi žáky nebudou v bazénu žáci žádné jiné školy, ani veřejnost, a budou dodržena všechna hygienická a epidemická nařízení.

V den, kdy budou mít žáci plavecký výcvik, půjdou v 11:30 na oběd a ve 12 hodin bude před hasičskou zbrojnicí přistavený autobus. Zpátky ke škole se žáci vrátí asi ve 14:15 hodin. Na plavecký výcvik je budou doprovázet vždy dva učitelé.