Dekorace

Jak to bude v pondělí - informace pro druhou „partu“ školáků

Publikováno: 5.5.2021 Autor(ka): Zdena Müllerová

A bude tu další testování. Od pondělí 10. 5. 2021 nastoupí všechna „Áčka" ze 2. stupně. Třídy 1. stupně budou rotovat stejně jako dosud. Hlavní vchod do školy bude zamčený. Žáci 2. stupně, kteří prodělali covid-19 a mají potvrzení z KHS písemné nebo zprávu v mobilu, přijdou do školy bočním vchodem kolem kanceláře, kde se tímto potvrzením prokáží.

Testování bude v pondělí začínat od 7:20 hod., protože antigenní testy Singclean déle trvají, než můžeme první testované začít posílat do tříd. Prosíme žáky 2. stupně, aby přišli v době mezi 7:45 hod. a 8:00 hod., kdy už bude 1. stupeň končit. Ve čtvrtek budeme testovat normálně od 7:30, protože se budou testovat jen druhostupňoví. Všem rodičům ale chceme umožnit, aby si své dítě ve škole otestovali sami za asistence zaměstnance školy. Je možné i testování vlastními texty v kanceláři školy, nestačí ale přinést hotový test. Testy musí patřit mezi sválené testy MZd.
 
Změny nastávají pro oba stupně při výuce Tv. Od pondělí  3. 5. 2021 je povoleno sportování ve vnějších prostorách bez roušky nebo respirátoru. Proto oblečení a vhodné obutí na hodiny Tv s sebou.
 
Jako rodiče máte právo testování svých dětí odmítnout, toto odmítnutí nebude nijak sankcionováno, ale dítěti nebude umožněna prezenční forma vzdělávaní. Škola bude absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání, poskytne mu pouze týdenní plán učiva, příp. po dohodě s vyučujícím individuální konzultaci. Pokud žáci na prezenční výuku do školy nenastoupí, stačí dát zprávu třídní učiteli.