Dekorace

Komens - nový způsob komunikace mezi školou a rodiči

Publikováno: 21.5.2021 Autor(ka): Zdena Müllerová
V Bakalářích byl zprovozněn komunikační systém Komens, prostřednictvím kterého bude probíhat elektronická komunikace mezi učiteli, žáky a jejich zákonnými zástupci. Předpokládáme, že se už nebudeme vracet ke klasickým papírovým žákovským knížkám, alespoň na 2. stupni, a že budeme nadále využívat systém elektronické žákovské knížky. V systému Komens se budou objevovat zápisy obecného charakteru určené všem rodičům ze třídy, i připomínky k chování, poznámky i pochvaly, které se zobrazí jen tomu rodiči, kerého se sdělení bude týkat.
Rodiče mohou prostřednictvím Komensu psát zprávy učitelům, posílat omluvenky třídnímu učiteli, učitelé mohou psát zprávy kterémukoliv rodiči žáka, kterého učí, nebo rodičům celé třídy. Učitelé mohou u zprávy požadovat potvrzení, že zákonný zástupce zprávu četl. Potvrzení o přečtení zprávy bude podmínkou např. pro dřívější opustění školy v případě odpadlé hodiny, umožnění rozchodu při exkurzi nebo výletu apod. Pokud máte staženou aplikaci Bakalářů ve svém chytrém telefonu, můžete se školou komunikovat velice rychlým a jednoduchým způsobem.
 
V příloze naleznete přehledný návod, jak Komens použít a přikládáme i informaci o tom, jak si vytisknout čestné prohlášení z webové aplikace Bakaláři o negativním výsledku testování, které můžete potřebovat pro své dítě nejen ke kadeřníkovi, ale i do zájmových kroužků, ZUŠ apod.

Přiložené soubory ke stažení