Dekorace

„Náhradní“ zápis pro předškoláky

Publikováno: 4.6.2021 Autor(ka): Zdena Müllerová

Abychom ani v této složité době, kdy se nesmíme moc setkávat, neochudili děti, které se chystají po prázdninách do školy, o první setkání se školou, uspořádali jsme, hned jak nám to epidemická situace a vládní nařízení dovolily, zápis pro přijaté děti do 1. ročníku. Děti pracovaly ve skupinkách, napsaly si test pro přijetí do skupin s rozšířenou výukou anglického jazyka, vyfotografovaly se na školní průkazky a dokázaly nám, že jsou pro školu dobře připravené navzdory všem komplikacím, které jim covid-19 postavil do cesty.

V době, kdy děti pracovaly ve třídách, se vedení školy, budoucí třídní učitelé a vychovatelky sešli s rodiči k první informativní schůzce, na které zazněly důležité informace k nástupu dětí do školy. Kolem půl šesté školu opouštěly děti s drobnými dárky, krásnou keramickou sovičkou, nafouknutým balónkem s logem školy a hlavně s pocitem, že už se do školy moc těší.

Rozdělení do tříd a zařazení dětí do skupin s rozšířenou výukou anglického jazyka budeme znát až po 15. červnu, kdy proběhne druhý „náhradní" zápis pro čtyři děti, které se ho tento týden zúčastnit nemohly. Rodičům sdělíme výsledky písemně a využijeme služby České pošty, protože ne každý pravidelně sleduje elektronickou poštu. Nejpozději do 20. června tyto informace dostanete.

1. září se těšíme společně na viděnou!