Dekorace
Pomoc s podáním přihlášky na SŠ

Pomoc s podáním přihlášky na SŠ

Publikováno: 5.2.2024 Autor(ka): Zdena Müllerová

Nabízíme pomoc rodičům žáků 9. ročníku při elektronickém podání přihlášek na SŠ. Elektronická přihláška celý proces zjednoduší a zrychlí. Pokud nechcete vyplňovat elektronickou přihlášku sami, provedeme celý proces přihlašování spolu ve škole, buď s výchovnou poradkyní nebo s ředitelkou školy.

Digitální přihlašovací systém na https://dipsy.cz/ byl spuštěný od 2. 2. 2024 a bude v provozu do 20. 2. 2024 do 24:00 hod. Nezáleží na rychlosti, s jakou pošlete přihlášku na SŠ, ale na jejím správném vyplnění a nahrání všech potřebných příloh. S výchovnou poradkyní vám budeme k dispozici tři únorová pondělí, která spadají do daného období, a to 5. 2., 12. 2. a 19.2. 2024 vždy od 14:00 do 18:00 hodin v ředitelně a v pracovně výchovného poradce (2. patro, křídlo 2. stupně). Spolu s vysvědčením žáci dostali prázdný formulář pro portvrzení lékaře k přihlášce na SŠ a hodnocení ze ZŠ s QR kódem, který ověřuje platnost známek na vysvědčení uvedených v hodnocení. Tyto doklady prosím vezměte s sebou do školy, abychom je mohli k elektronické přihlášce nahrát. Pokud se budete chtít domluvit na určitou hodinu, využijte k objednání telefonní kontakt 728 480 363 (Jana Hornychová) a 739 630 570 (Zdena Müllerová).

Všechny informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/2025 najdete zde.