Dekorace
Projekt Vesmír

Projekt Vesmír

Publikováno: 2.6.2023 Autor(ka): Markéta Matoušková

Ve třetích ročnících probíhal několikadenní projekt o vesmíru. Během výuky se žáci  dozvidali informace o vesmíru, naši galaxií, Sluneční soustavě i souhvězdích. Své poznatky pak uplatnili nejen v hodinách prvouky, ale i ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, geometrii i v českém jazyce. 

Vyvrcholením celého projektu byla exkurze do Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové a malá výstava vesmírných výtvorů na chodbě naší školy. S modely vesmírných těles a malbami planet ve správném měřítku pomohli třeťákům i žáci osmých a devátých ročníků.