Dekorace
Projektový den v Ekocentru Paleta

Projektový den v Ekocentru Paleta

Publikováno: 16.6.2024 Autor(ka): Alena Drábková

V úterý 4.6. se všechny třídy druhého stupně vydaly na projektový den mimo školu. Cesta tříd 7.A a 7.D vedla do Oucmanic, kde se žáci v ekocentru Paleta zúčastnili dvou programů s environmentální tematikou. 

První program nesl název "Lesy v ohrožení". Sedmáci při něm imaginárně vysázeli svůj les, který jim v průběhu programu ohrožovaly různé nepříznivé vlivy jako sucho, kůrovec, smog, kyselé deště nebo lidská činnost. Ve druhém programu s názvem "Z pouště pod okap" se žáci rozdělili do skupin a soutěžili mezi sebou v několika aktivitách. Jejich společným tématem bylo zadržování vody v krajině a hospodaření s vodou. Na závěr tohoto programu měly skupiny navrhnout konkrétní opatření, která by pomohla šetřit vodu v okolí naší školy. Některé nápady byly velmi odvážné, jiné celkem snadno realizovatelné. Tak kdo ví, třeba brzy kolem budovy školy uvidítě pítka pro ptáky nebo mozaikovité sečení.