Dekorace
Stínování učitelek na španělské škole v rámci Erasmus+

Stínování učitelek na španělské škole v rámci Erasmus+

Publikováno: 19.6.2024 Autor(ka): Kateřina Hubková

Díky získané Akreditaci v rámci programu Erasmus+, kterou ZŠ Sv. Čecha disponuje od roku 2023, se mohly dvě učitelky naší školy koncem května 2024 zúčastnit týdenní stáže stínování ve Španělsku, ve škole Institut Joan Sola v městečku Torrefarrera.

Cílem samotné stáže učitelek bylo seznámení se s novými metodami výuky, s projektovou výukou, s inkluzivní výukou, s digitálními kompetencemi využívané v této zahraniční partnerské škole, s e-twinningem (platforma umožňující spolupráci mezi žáky škol EU) a všemi dalšími poznatky, které budou inspirujícím a motivujícím prostředkem k obohacení výuky na naší základní škole.

 

Vlastní postřehy ze stínování

Na úvod naší mobility nás čekalo seznámení se s budovou školy, jejím vedením a s některými učiteli, kteří se nám po celou dobu této stáže velmi vstřícně věnovali a v jejichž hodinách pak probíhalo vlastní stínování metod jejich práce.

Po seznámení se s vybraným španělským pedagogickým sborem jsme postupně navštěvovaly jednotlivé třídy, kde převážně probíhala výuka anglického jazyka a projektová výuka. V hodinách anglického jazyka jsme se inspirovaly mnoha výukovými metodami, které rády použijeme v našich hodinách a určitě budeme tyto poznatky sdílet i s ostatními kolegy. 

V rámci projektové výuky, kterou mají španělští žáci opravdu rozsáhlou, jsme obdivovaly propracovanost a efektivnost metod, které při této výuce učitelé používají. Projektovou výuku mají vedenou jako samostatný předmět a mají ji propojenou s více předměty, které se na dané škole a v rámci daného ročníku vyučují a velmi úspěšně tím posilují mezipředmětové vztahy. Většina vyučovacích metod v rámci tohoto předmětu, které jsme měly možnost poznat, byla založena na skupinové práci žáků, vlastním objevováním a práci s otevřenými zdroji na internetu. Obdivuhodný je i způsob a propracovanost závěrečné etapy projektu, kdy žáci svoji celou práci prezentují ostatním žákům školy. Viděly jsme například projektovou výrobu stolních her a přípravu středověkých trhů na dvorku školy.

V rámci stáže jsme měly příležitost zúčastnit se schůzek různých pracovních skupin ve škole a dozvěděly jsme se, jak koordinují Erasmus projekty a jaké kroky dělají v rámci ochrany životního prostředí.

Velkým bonusem pro nás byla vstřícnost jednotlivých žáků, kteří bez ostychu s námi navazovali kontakt v angličtině, měli zájem získávat nové informace o nás a o České republice. Neméně byli vstřícní i španělští učitelé, se kterými jsme měly tu čest se setkat.

Kromě nasávání výukových metod v této vstřícné a moderní budově školy jsme také vyrazily za kulturním a historickým bohatstvím, a to jak v místě školy v městečku Torrefarrera, ale také v nedalekém městě Lleida, kde jsme byly ubytované. Toto město nabízí spoustu nádherných památek s rozmanitou katalánskou architekturou, „celoroční trh“ v podobě dlouhé ulice plné nádherných originálních obchůdků, nádhernou vůni nejen lahodných rybích pokrmů sálající z typických katalánských restaurací či kaváren.

Jsme si jistí, že naše spolupráce nekončí tímto stínováním a těšíme se na další spolupráci v rámci Erasmus+ projektu.

Antonia Zavřelová + Kateřina Hubková