Dekorace
Testování žáků před přijímacími zkouškami

Testování žáků před přijímacími zkouškami

Publikováno: 19.4.2021 Autor(ka): Zdena Müllerová

Podmínkou pro připuštění uchazeče k přijímací zkoušce na střední školu je negativní výsledek testu. Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu, který byl proveden v posledních sedmi dnech. Testování (antigenní testy) na základní škole proběhne ve čtvrtek 29.4. od 8.00 do 8.30 (vchod přes sportovní halu).

O negativním výsledku testu žáci dostanou potvrzení od základní školy.

Testování se neprovádí u uchazečů, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí uchazeč prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře nebo z KHS).

Celý dokument naleznete zde https://www.zschocho.cz/wp-content/uploads/2021/04/priloha-2.pdf