Dekorace
Učíme se kudy jdeme!

Učíme se kudy jdeme!

Publikováno: 5.11.2021 Autor(ka): Jakub Diblík

V knihovně jsme pracovali s pohádkovým příběhem jedné myšky, kterou jsme si poté vyrobili. Cestou zpátky jsem si hráli na detektivy, kteří hledají písmena a číslice kolem sebe. Protože svět je popsaný, kudy chodíme.

Žáci 1.C se již podruhé vypravili na besedu do knihovny. Při čtení příběhu paní knihovnicí se museli neustále zamýšlet, jak bude asi příběh pokračovat, jaké vlastnosti mají postavy pohádky, převyprávět pohádku pomocí hry ve skupině nebo poskládat příběh z obrázků. Závěrem si žáci vyrobili papírovou myšku z pohádky, kterou si spokojeně odnesli domů za dobrou práci.

Cestu zpátky jsme využili k detektivní hře. Svět kolem nás je popsaný na každém kroku. Děti měly za úkol najít a zapsat písmena i číslice. Zaměřili jsme se na ta, která se učíme společně, byl ale také prostor pro hledání dalších, která už děti znají z vlastních zkušeností.