Dekorace
Vlastní bezpečí

Vlastní bezpečí

Publikováno: 9.11.2022 Autor(ka): Eva Mannová

Úterní dopoledne v 5.C. bylo velmi zajímavé. Děti měly možnost se osobně setkat s paní Lenkou Vilímkovou z Policie ČR. Beseda se nesla v duchu ochrany vlastního bezpečí i bezpečí druhých. Všichni jsme pozorně poslouchali. Krádež, fyzické útoky, omezování svobody, kyberšikana, psychické napadání, nedovolené ozbrojování... Následně jsme diskutovali o možnostech řešení problémů, o možných následcích a trestech. Na závěr si děti prohlédly běžnou výstroj.

Bezpečí, ať je kohokoliv, musíme chránit.