Dekorace

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Publikováno: 19.4.2021 Autor(ka): Zdena Müllerová

Zápis do 1. tříd probíhal od 1. do 16. dubna 2021 buď on-line nebo osobně ve škole. K zápisu se přihlásilo 71 žáků, devět rodičů požádalo o odklad povinné školní docházky o jeden rok a zbývajících 62 žáků jsme zapsali do 1. ročníku. Od září otevřeme tři první třídy a dvojici třídních učitelek, Táňu Baborákovou a Mgr. Markétu Šimkovou, doplní v 1. C Mgr. Jakub Diblík. Rozhodnutí o přijetí, resp. o odkladu, si rodiče mohou vyzvednout do konce tohoto týdne v době od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí v pondělí 26.4. zašleme doporučeně poštou na adresy zákonných zástupců.

Respektovali jsme požadavky rodičů při výběru třídního učitele i dětí při výběru kamarádů. V této chvíli ještě není jasné, kdo bude zařazen do skupin s rozšířenou výukou Aj. K tomuto rozdělení bude potřeba, aby děti vypracovaly vstupní Kern-Jiráskův test, který posoudí speciální pedagog se školním psychologem, protože ne pro všechny děti je vhodné s cizím jazykem začínat s nástupem do první třídy. Jakmile nám to epidemická situace dovolí, pozveme všechny naše budoucí prvňáčky k zápisu, který bude jenom pro ně, aby si uvědomili důležitost okamžiku, kterým zahájení školní docházky určitě je. Předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít na přelomu května a června. 

Naši milí předškoláci, moc se na vás těšíme a věříme, že od září 2021 budeme moct chodit do školy bez omezení!