Dekorace

Zápis do 1. tříd

Publikováno: 24.2.2021 Autor(ka): Zdena Müllerová

Formu zápisu do budoucích 1. tříd ovlivní aktuální epidemiologická situace.
Pokud by v dubnu byla možná účast dětí a rodičů ve škole, proběhne zápis 9. a 10. dubna 2021. Při nepříznivé epidemiologické situaci bude zápis probíhat elektronickou formou, případně dodáním podkladů k přijetí do schránky školy v době od 1. dubna do 30. dubna 2021.

Pokud rodiče dítěte zvažují odklad školní docházky, doporučujeme kontaktovat pedagogicko psychologickou poradnu a objednat se k vyšetření, potvrzení z poradny a potvrzení od dětského lékaře jsou nutné doklady k udělení odkladu školní docházky.

Bližší informace k organizaci zápisu budou zveřejněny koncem měsíce března 2021.