Dekorace
Informace k zápisu žáků do školní družiny na školní rok 2024/2025

Informace k zápisu žáků do školní družiny na školní rok 2024/2025

Publikováno: 14.5.2024 Autor(ka): Iva Šedová

Zápis pro žáky budoucích 2. - 5. tříd se koná ve dnech 13. – 23. 5. 2024

 

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

 

  • žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky – zápisního lístku, přijímáni jsou žáci podle věku od 1. ročníku, případně od přípravné třídy, do naplnění kapacity ŠD
  • oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do 30 žáků
  • o zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy s vedoucí vychovatelkou
  • přijetí žáka do školní družiny není nárokové

 

Zákonní zástupci nepřijatých žáků budou informováni. 

Přihláška (zápisní lístek) je k dispozici na webových stránkách v části Družina - Dokumenty ŠD, kde si ji můžete vyplnit, vytisknout a podepsanou odevzdat do kanceláře školy, nebo Vám s vyplněním přihlášky rády pomůžeme ve dnech zápisu od 14:30 do 16:30 hodin v hlavní budově školní družiny.

Svým podpisem na zápisním lístku stvrzujete seznámení s vnitřním řádem, který najdete na našich webových stránkách v části Družina – Dokumenty ŠD-Vnitřní řád.

Tato písemná přihláška je závazná na školní rok 2024/2025.