Dekorace
Akreditace v programu Erasmus+

Akreditace v programu Erasmus+

Publikováno: 13.2.2023 Autor(ka): Martina Krsková

V loňském roce se nám podařilo získat grant z programu Erasmus+ a díky tomu se šest učitelů z naší školy mohlo zúčastnit jazykových a metodických kurzů na Maltě a v Irsku. Jazykové kurzy přispěly ke zlepšení komunikačních dovedností v angličtině a k obohacení slovní zásoby.

Na metodických kurzech se učitelé seznamovali s moderními metodami při výuce, s projektovým vyučováním, zdokonalovali se v digitální gramotnosti a vyměňovali si zkušenosti s pedagogy z jiných zemí. Volný čas učitelé věnovali poznávání kultury, historie a přírody navštívených zemí. Po návratu z kurzů pedagogové předali získané vědomosti ostatním učitelům a nyní je uplatňují ve výuce.

Protože nabyté zkušenosti byly pro všechny velmi přínosné a ve výjezdech do zahraničí bychom rádi pokračovali, požádali jsme o akreditaci v programu Erasmus+ do roku 2027. Byli jsme úspěšní a díky tomu se pedagogové budou moci také v následujících letech zúčastňovat jazykových a metodických kurzů a vyjíždět na stínování do škol v jiných evropských státech. Pro žáky plánujeme skupinové výjezdy na partnerské školy v zahraničí, kde budou moci procvičovat své jazykové dovednosti a poznávat kulturu a historii jednotlivých evropských zemí.