Dekorace

Aktuality

Komens - nový způsob komunikace mezi školou a rodiči

Komens - nový způsob komunikace mezi školou a rodiči

V Bakalářích byl zprovozněn komunikační systém Komens, prostřednictvím kterého bude probíhat elektronická komunikace mezi učiteli, žáky a jejich zákonnými zástupci. Předpokládáme, že se už nebudeme vracet ke klasickým papírovým žákovským knížkám, alespoň na 2. stupni, a že budeme nadále využívat systém elektronické žákovské knížky. V systému Komens se budou objevovat zápisy obecného charakteru určené všem rodičům ze třídy, i připomínky k chování, poznámky i pochvaly, které se zobrazí jen tomu rodiči, kerého se sdělení bude týkat.

Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Letošní školní rok byl jiný, než jsme zvyklí. Děti strávily většinu školního roku doma na distanční výuce, nemohly chodit na kroužky či do sportovních oddílů. Všechny aktivity musely probíhat on-line formou. Navzdory všem tento skutečnostem se žákům historického kroužku podařilo zrealizovat projekt Rok 1968 v Chocni a okolí.

Projekt Živočichové

Projekt Živočichové

V 1.A v minulých 2 týdnech proběhl projekt, ve kterém se děti dozvěděly mnoho informací o různých zvířatech, jejich způsobu života a využití pro člověka. Vzhledem k počasí jsme trávili co možná nejvíce vyučovacích hodin na školní zahradě. Na průběh celého projektu se můžete podívat v krátkém sestřihu v videogalerii 1.A.

Testování v pondělí 24. 5. 2021

Testování v pondělí 24. 5. 2021

Pro žáky 1. stupně se nic nemění, testují se ve sportovní hale od 7:20 hodin a ke vstupu do školy použijí vchod přes sportovní halu. Žáci 2. stupně použijí pro vstup do školy hlavní vchod (otevře se v 7:40) a otestují se na začátku 1. vyučovací hodiny s vyučujícími ve třídách, aby se netvořily takové fronty u haly. 

Letní tábor s DDM Choceň

Letní tábor s DDM Choceň

V příloze naleznete pozvánku na letní tábor v Beskydech, který pořádá Dům dětí a mládeže v Chocni.

Jak to bude v pondělí - informace pro druhou „partu“ školáků

Jak to bude v pondělí - informace pro druhou „partu“ školáků

A bude tu další testování. Od pondělí 10. 5. 2021 nastoupí všechna „Áčka" ze 2. stupně. Třídy 1. stupně budou rotovat stejně jako dosud. Hlavní vchod do školy bude zamčený. Žáci 2. stupně, kteří prodělali covid-19 a mají potvrzení z KHS písemné nebo zprávu v mobilu, přijdou do školy bočním vchodem kolem kanceláře, kde se tímto potvrzením prokáží.

Změny od pondělí 3. května

Změny od pondělí 3. května

Včerejším rozhodnutím vlády se v našem kraji od pondělí rotačně vrací do školy i žáci 2. stupně. Od pondělí 3. 5. 2021 nastoupí z 2. stupně „Béčka“ a „Céčko“ a výjimkou 9. B, která z důvodu konání přijímacích zkoušek nastoupí až od středy 5. 5. 2021. Další týden od pondělí 10. 5. 2021 nastoupí všechna „Áčka" ze 2. stupně. Třídy 1. stupně budou rotovat stejně jako dosud. Hlavní vchod do školy bude zamčený. Žáci 2. stupně, kteří prodělali covid-19 a mají potvrzení z KHS písemné nebo zprávu v mobilu, přijdou do školy bočním vchodem kolem kanceláře, kde se tímto potvrzením prokáží.

Papoušci ve škole!

Papoušci ve škole!

Ve středu minulý i tento týden jsme měli možnost seznámit se blíže s překrásnými a vzácnými papoušky přímo v naší škole při prezenční výuce.

Neseděli jsme jen u počítače...

Neseděli jsme jen u počítače...

Zimní distanční výuka u nás v 5.B neprobíhala pouze u obrazovek, někdy byla lepší :-) A když jsme si "trochu jinou" akci užili, ještě jsme o ní jako bonus mohli v rámci slohu napsat článek (paní učitelka tomu říkala dva v jednom).

Informace k zápisu žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022

Informace k zápisu žáků do školní družiny na školní rok 2021/2022

Zápis pro žáky budoucích 2. - 5. tříd proběhne od 26. 4. do 4. 5. 2021. Žáci 1. stupně budou přijímáni do volné kapacity školní družiny. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. Zákonní zástupci nepřijatých žáků budou informováni.  

Testování v pondělí

Testování v pondělí

S testováním ráno začneme v 7:30 hodin. Přijďte prosím  ráno vchodem přes sportovní halu. Rodiče jsou jako doprovod vítáni. Pokud byste si chtěli své dítě otestovat vlastními testy, je to možné ráno v ředitelně nebo kanceláři školy. Hlavní vchod do školy bude zamčený. 

Jak se měli žáci 5.C v době distanční výuky?

Jak se měli žáci 5.C v době distanční výuky?

Minulý týden naše třída po dlouhé době zažila ,,normální" školu. Jaké pro nás ale byly měsíce předtím?

Testování žáků před přijímacími zkouškami

Testování žáků před přijímacími zkouškami

Podmínkou pro připuštění uchazeče k přijímací zkoušce na střední školu je negativní výsledek testu. Uchazeč musí předložit potvrzení o negativním testu, který byl proveden v posledních sedmi dnech. Testování (antigenní testy) na základní škole proběhne ve čtvrtek 29.4. od 8.00 do 8.30 (vchod přes sportovní halu). O negativním výsledku testu žáci dostanou potvrzení od základní školy.

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd probíhal od 1. do 16. dubna 2021 buď on-line nebo osobně ve škole. K zápisu se přihlásilo 71 žáků, devět rodičů požádalo o odklad povinné školní docházky o jeden rok a zbývajících 62 žáků jsme zapsali do 1. ročníku. Od září otevřeme tři první třídy a dvojici třídních učitelek, Táňu Baborákovou a Mgr. Markétu Šimkovou, doplní v 1. C Mgr. Jakub Diblík. Rozhodnutí o přijetí, resp. o odkladu, si rodiče mohou vyzvednout do konce tohoto týdne v době od 8:00 do 17:00 hodin v kanceláři školy. Nevyzvednutá rozhodnutí v pondělí 26.4. zašleme doporučeně poštou na adresy zákonných zástupců.

Naše věrné kopie nejen Mony Lisy

Naše věrné kopie nejen Mony Lisy

Slavní umělci jako Leonardo da Vinci,Vincent van Gogh,Edvard Munch nebo James McNeill Whistler by se možná divili (snad i záviděli), jakých napodobenin se dočkají v roce 2021. 

Hodina přírodovědy s domácími mazlíčky

Hodina přírodovědy s domácími mazlíčky

Na jedné on-line hodině přírodovědy, jsme měli možnost se seznámit s domácími mazlíčky, které žáci chovají doma.

Cesta za pokladem...

Cesta za pokladem...

Děti ze 4.D se díky rozluštění tajné šifry dozvěděly, že loupeživý pán Mikuláš z Potštejna ukryl poklad nedaleko Chocně.

Sběr papíru

Sběr papíru

Vzhledem k častým žádostem ze strany rodičů, zorganizujeme příští týden sběr papíru.

Velikonoční denik

Velikonoční denik

O velikonočních prázdninách si děti z 1.A psaly svůj první deník. Všichni jsme byli zvědaví, co ostatní zažili. Ve škole jsme si je četli a prohlíželi. Moc se to dětem povedlo! Podívejte se i vy. 

Hodina plná pokusů v 7.B

Hodina plná pokusů v 7.B