Dekorace

Aktuality

Světový den první pomoci na náměstí v Chocni

Světový den první pomoci na náměstí v Chocni

Již po několikáté se žáci 1. stupně naší školy zúčastnili akce - Světového dne první pomoci - na náměstí v Chocni. Ta probíhá pod záštitou Ladislava Valtra, radního Pardubického kraje.

Návštěva dopravního hřiště ve spolupráci s BESIPEM

Návštěva dopravního hřiště ve spolupráci s BESIPEM

V pondělí 6.9. se žáci 4.A zúčastnili sportovně bezpečnostní akce na mobilním dopravním hřišti v Chocni na koupališti. Teoretickou část zajišťoval BESIP. Děti si zopakovaly důležité pojmy a situace v každodenním silničním provozu: cyklista, povinná a doporučená výbava kola, cyklistická přilba (helma) a její správná velikost a nasazování, chodec, oblečení a obuv s reflexními prvky a páskami.

Útržky z prázdnin

Útržky z prázdnin

Během prázdnin si druháčci vedli deníky, do kterých zapisovali, kreslili a lepili své letní zážitky. Moc se jim to povedlo. 

Zapojení naší školy do projektu IKAP II

Zapojení naší školy do projektu IKAP II

Základní škola Sv. Čecha, Choceň je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. 

Veselá věda opět na naší škole

Veselá věda opět na naší škole

Vážení rodiče, i tento rok nás oslovila nezisková organizace Veselá věda a opět nabízí na naší škole kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů - pro děti z 1. stupně. Pro tento rok je připravená covidu odolná varianta - více info přímo na stránkách www.veselaveda.cz. .

Video Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Video Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Letos uplynulo padesát tři let od srpnových událostí roku 1968. S žáky historického kroužku jsme chtěli tyto okamžiky připomenout, a proto jsme ve spolupráci s pamětníky natočili dokument, který přibližuje, jak v našem městě probíhalo "pražské jaro" a srpen 1968.

Příměstský tábor - 4. běh

Příměstský tábor - 4. běh

Týden plný objevování, soutěží, pokusů a tvoření skončil.

Letní kemp

Letní kemp

V týdnu od 12. do 16. července proběhl ve škole pro dvě skupiny dětí letní kemp, na který získala finanční prostředky MAS Nad Orlicí. Kempu se zúčastnilo 36 záků od 4. do 8. ročníku a program kempu byl opravdu nabitý. V pondělí jsme se byli podívat v Brně ve VIDA Science parku, kde jsme se ve skupinách, vyzbrojení chytrými telefony, pokusili dobýt pevnost VIDArd. 

Příměstský tábor - 3.běh

Příměstský tábor - 3.běh

Malí táborníci si celých 5 dní báječně užili. Hned na začátek zdolali Velkou Deštnou s výstupem na rozhlednu,v zápětí si v úterý zaskotačili v zábavném lanovém parku Na Větvi v HK. Středa patřila Zámku Potštejn a jeho hrané prohlídce, která nás zcela vtáhla do minulosti.

Příměstský tábor  - 1. běh

Příměstský tábor - 1. běh

Ve čtvrtek 1. 7. jsme zahájili 1. běh příměstského tábora v nedalekých Oucmanicích. Zde jsme navštívili středisko Ekopalety, kde na nás čekaly dva programy. V prvním programu s názvem Barvy země jsme se seznámili s výrobou a použitím netrdičních barev z hlinky. Pomocí kamenů se rozdrtila hlinka, kterou jsme smíchali se žloutkem a vodou. Vzniklo nám několik odstínů barev země a mohli jsme se pustit do malování. Ve druhém programu se z nás stali pekaři a upekli jsme si housky v peci. Hned jsme si na nich pochutnali společně s opečenými buřty.    

Programy školních příměstských táborů

Programy školních příměstských táborů

Vážení rodiče, v přílohách najdete programy jednotlivých běhů příměstských táborů. Pokud není napsáno jinak, sraz všech účastníků je před školou v 7:30 hod.,rozchod v 15:30 hod.

Rozloučení s 9.A

Rozloučení s 9.A

Poslední dny se svou devítkou byly skvělé!!! Užili jsme si školní výlet a zdolali Velkou Deštnou. Do dalšího života jsem své žáky vyslala na lodi Arnošt.  Přeji Vám šťastnou plavbu a spokojený život. Vaše třídní učitelka

První rok zvládli prvňáčci na 1!

První rok zvládli prvňáčci na 1!

Blíží se konec školního roku a prvňáčci dostanou své první velké vysvědčení. Díky své píli a velké pomocí jejich rodičů zvládli celou dávku učiva 1.třídy i přes všechny karantény, uzavřené školy, roušky, další omezení i testování. Věřím, že i v téhle nepříznivé době jsme společně prožili dobrý rok. Na všechny naše školní zážitky, úspěchy i čtení se můžete podívat ve foto a videogalerii naší třídy 1.A.

Sváťův závod 2021

Sváťův závod 2021

V červnu se konal tradiční Sváťův závod. Každoročně ho připravují "osmáci". Sestavují družstva, která tvoří žáci pátých až devátých tříd, přičemž kapitánem týmu se stává ten nejstarší. 

Akce Choceň v běhu 2021  míří do cíle

Akce Choceň v běhu 2021 míří do cíle

I my ostatní z 1. stupně jsme podpořili charitativní akci svým během - chystanou výstavbu venkovní učebny a jejího vybavení ve Speciální základní škole a praktické škole ve Vysokém Mýtě. Jen tak dál!!

Multidimenzionální výstava Bylo nebylo a Pražský hrad

Multidimenzionální výstava Bylo nebylo a Pražský hrad

Protože jsme při poslední návštěvě hlavního města vynechali Pražský hrad, vyrazili jsme do Prahy ještě jednou a prohlídku Hradu jsme spojili s výstavou impresionistů Bylo nebylo ve Foru Karlín.

5.B a 5.C (nejen) na Deštné

5.B a 5.C (nejen) na Deštné

Ve středu 16. června jsme vyrazili na školní výlet na Deštnou.

7.A v Toulovcových Maštalích

7.A v Toulovcových Maštalích

V 7:30 jsme vyjeli z Chocně do Toulovcových Maštalí. Po vystoupení z autobusu jsme se vydali do Pivnické rokle. Šli jsme po stopách dávné výpravy, která po sobě zanechala jen stránky deníku. V deníku chybělo několik slov a naším úkolem bylo je doplnit. Odměnou nám byl zážitek z rokle a poklad, který hlídala ruka dávného putovníka.

Děti 7. A vypráví o výletu

Děti 7. A vypráví o výletu

9. 6. 2021 jsme vlakem z Chocně odjeli do Uherska. Když jsme vystoupili, měli jsme namířeno k ostatkům zámečku Neulust. Tam bylo kamenné ohniště, kde jsme si opekli špekáčky. Jedna skupinka hrála hry a druhá jen tak odpočívala u ohně.

8.A v českém „Versailles“

8.A v českém „Versailles“

Na břehu zámeckého rybníku jsme nejprve pozorovali labutí rodinku. Ani trochu se nenechala rušit. Zámek Nové Hrady byl vybudován ve stylu francouzských letních sídel. Obdivovali jsme více než 10 druhů rozličných zahrad. Hodně nás bavil labyrint, symbolizující lidské putování životem, jako nekonečné hledání správného směru. Druhou část školního výletu jsme si užili v chráněném přírodním území Toulovcovy Maštale, tvořeném pískovci.