Dekorace
Choceň a Velká válka

Choceň a Velká válka

Publikováno: 28.10.2021 Autor(ka): Martina Krsková

Jak vypadala Choceň v období první světové války? Jak hodně lidé strádali? Jak vypadala výuka ve školách? Tyto a podobné otázky se snažil zodpovědět projekt Choceň a Velká válka, který zpracovali žáci historického kroužku na Základní škole Sv. Čecha v Chocni.

Život v Chocni v období první světové války mladí badatelé zachytili z několika úhlů pohledu. Záměrně vynechali situaci v polské barákové kolonii, neboť této problematice se věnovala výstava v Orlickém muzeu v Chocni v září 2014.

Díky vstřícnosti několika osob, které zareagovaly na výzvu v Choceňském zpravodaji, mladí historici nashromáždili množství pohlednic, fotografií či unikátních dokumentů. Dobové poměry v Chocni mohli detailně popsat také díky informacím získaným z městských pamětních knih, k jejichž digitalizaci došlo na podzim roku 2015.

Na projektu s žáky spolupracovalo a poskytovalo jim odborné konzultace pět paměťových institucí - Technické muzeum v Brně, Orlické muzeum v Chocni, Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí, Železniční muzeum v Cerekvici nad Loučnou a Městská knihovna Choceň.

Vyvrcholním projektu byla výstava v Orlickém muzeu, která se uskutečnila 4. – 31. května 2016 a jejímž cílem bylo připomenout události, které se nesmazatelně zapsaly do historie každé rodiny. K vidění byly dobové uniformy vojáka, unikátní dokumenty, ukázky válečné korespondence, seznamy zemřelých vojáků či informace o legionářích. Pro děti i dospělé byl připraven bohatý interaktivní program, který zapůjčilo Technické muzeum v Brně.

U příležitosti výstavy byla vydána i stejnojmenná publikace, jež mapuje život v Chocni v období Velké války a je vzpomínkou na ty, kteří se již z války domů nevrátili.