Dekorace

Historický kroužek

Úspěch v krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Úspěch v krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Tento školní rok, jako každý jiný, se žáci z historického kroužku zúčastnili soutěže s názvem Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. 

Okresní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Okresní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Ve středu 8. února se v Lanškrouně uskutečnilo okresní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Naši školu zastupovali žáci, kteří navštěvují historický kroužek. Hodnotitelům představili tři projekty zaměřené na každodenní život na začátku 20. století. Konkurence byla letos veliká, okresního kola se v kategorii Junior zúčastnilo celkem 70 projektů. I přesto se dvěma našim projektům podařilo postoupit do krajského kola, které se uskuteční 16. a 17. března v Pardubicích.

Návštěva výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě

Návštěva výstavy v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě

Žáci z historického kroužku navštívili výstavu v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě nazvanou Bejvávalo dobře aneb Jak se co dělávalo. Jak už název napovídá, žáci se seznámili s různými řemesly našich předků. Mohli si vyzkoušet výrobu šindele, lněné látky, zjistili, jak fungoval tkalcovský stav, jak probíhala práce na polích. Výstava byla velice pěkně připravená a děkujeme paní Krátké za poučnou prohlídku.

Vzhůru do Francie!

Vzhůru do Francie!

V neděli 19. června se pět žáků z naší školy vydalo na cestu do Francie. A nejednalo se o cestu ledajakou, ale o zahraniční stáž určenou pro výherce Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji.

Výlet žáků historického kroužku

Výlet žáků historického kroužku

Během školního roku žáci historického kroužku zpracovávali pověsti z různých úhlů pohledu - nahrávali audioknihy, programovali Minecraft, navrhovali stezky, připravovali se na soutěž, instalovali výstavu, realizovali edukační program k výstavě v Orlickém muzeu. Práce bylo skutečně hodně…

Ohlédnutí za vernisáží výstavy "Pověsti z Chocně a okolí"

Ohlédnutí za vernisáží výstavy "Pověsti z Chocně a okolí"

V úterý 3. 5. se v Orlickém muzeu uskutečnila vernisáž výstavy Pověsti z Chocně a okolí, kterou doprovázeli žáci a učitelé hudebního oboru ZUŠ.  Po úvodním slovu, které přednesli krajský radní pro školství Josef Kozel, starosta města Ing. Jan Ropek a paní ředitelka PhDr. Zdena Müllerová, jsme zahráli divadelní hru Koš na mostě, která měla velký úspěch.

Pozvánka na vernisáž výstavy "Pověsti z Chocně a okolí"

Pozvánka na vernisáž výstavy "Pověsti z Chocně a okolí"

Již dvanáctým rokem na naší škole ZŠ Svatopluka Čecha působí historický kroužek. Ve školním roce 2021/22 se nás sešlo celkem dvanáct a byli jsme rozděleni do pěti skupin. Letošní téma bylo Pověsti z Chocně a okolí a po skoro roce usilovné práce se blíží vernisáž, která se bude konat v Orlickém muzeu v úterý 3. 5. 2022. Celá výstava potrvá až do 30. 5. 2022.

Úspěch na Festivalu vědy a techniky

Úspěch na Festivalu vědy a techniky

Ve dnech 16. a 17. března se v Pardubicích v Ideonu uskutečnilo krajské kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Naši školu reprezentovaly tři projekty, jejichž přípravě žáci věnovali množství svého volného času.

Okresní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Okresní kolo Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Příprava na letošní soutěž se nesla v duchu protiepidemických opatření, občas byl někdo ze žáků v karanténě či nemocen a deset dnů před soutěží musela již veškerá příprava probíhat pouze on-line. Žáci se téměř denně připojovali přes meet, upravovali své prezentace, dokumenty a připravovali se na soutěž. 

Video Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Video Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Letos uplynulo padesát tři let od srpnových událostí roku 1968. S žáky historického kroužku jsme chtěli tyto okamžiky připomenout, a proto jsme ve spolupráci s pamětníky natočili dokument, který přibližuje, jak v našem městě probíhalo "pražské jaro" a srpen 1968.

Setkání se starostou města

Setkání se starostou města

V pátek 11. června byli žáci historického kroužku pozváni na setkání se starostou města Ing. Janem Ropkem. Pan starosta pochválil mladé historiky za publikaci a výstavu Z bratrů okupanti a ocenil velice dobré výsledky, jichž žáci historického kroužku každoročně dosahují. 

Mediální zprávy o činnosti historického kroužku

Mediální zprávy o činnosti historického kroužku

Do neděle 13. června můžete v Orlickém muzeu navštívit výstavu Z bratrů okupanti, kterou připravili žáci historického kroužku. Tuto výstavu přibližuje také článek v Orlickém deníku. 

Předávání cen Amavetu

Předávání cen Amavetu

Ve čtvrtek 10. června se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo slavnostní předávání cen v soutěži Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Z rukou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka DrSc. a děkana Filozofické fakulty doc. Mgr. Jiřího Kubeše, PhD. převzali ocenění David Hejzlar, Lukáš Vrba a Jiří Linhart za projekt Hroby jako svědkové dějin a Klára Mařáčková a Adéla Hanzlová za projekt Barokní areál v Chocni.

Úspěch na Festivalu vědy a techniky

Úspěch na Festivalu vědy a techniky

V březnu loňského roku se dvě skupiny žáků historického kroužku připravovaly na krajské kolo Amavetu, vylepšovaly své projekty a doufaly, že se jim podaří uspět. Dva dny před zahájením Amavetu byla soutěž z důvodu pandemie koronaviru zrušena. Soutěžící byli zklamaní a hlavou se jim rojily otázky, zda se soutěž ještě uskuteční. 

Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Letošní školní rok byl jiný, než jsme zvyklí. Děti strávily většinu školního roku doma na distanční výuce, nemohly chodit na kroužky či do sportovních oddílů. Všechny aktivity musely probíhat on-line formou. Navzdory všem tento skutečnostem se žákům historického kroužku podařilo zrealizovat projekt Rok 1968 v Chocni a okolí.

Klub Rádia Junior

Klub Rádia Junior

V neděli 10. ledna byli zástupci historického kroužku pozváni do živého vysílání Klubu Rádia Junior, aby posluchačům představili svoji práci. Žáci hovořili o období normalizace a popisovali, co zajímavého během svého bádání zjistili.

Objevujeme choceňské památky

Objevujeme choceňské památky

Navzdory náročné situaci a nestandartnímu průběhu minulého školního roku se s žáky historického semináře podařilo zrealizovat a dokončit projekt Objevujeme choceňské památky. Výsledkem žákovské práce je publikace Objevujeme choceňské památky a výstava, která se od 8. do 20. září uskutečnila v Orlickém muzeu.

Setkání se starostou města a hejtmanem Pardubického kraje

Setkání se starostou města a hejtmanem Pardubického kraje

Žáci historického kroužku byli pozváni na setkání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým a starostou města Ing. Janem Ropkem. Oba ocenili práci žáků, kteří se snaží zachytit regionální historii a přiblížit ji širokému okruhu obyvatel.

Rok 1989 v Chocni

Rok 1989 v Chocni

Období, kdy byl u moci komunistický režim, je pro dnešní mladou generaci těžko pochopitelné. Nedovedou si představit, jak je možné, že vše řídila komunistická strana a diktovala, co je správné a co nikoliv. Obtížně proto chápou význam sametové revoluce. 

Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956

Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956

Osvobození republiky v květnu 1945 přineslo mnoho nadějí a očekávání. Lidé doufali, že se navrátí období první republiky, kdy Choceň vzkvétala a rozrůstala se. Následující měsíce a roky ale ukázaly, že situace bude úplně jiná. Nastalo období, o kterém se dnes pamětníkům těžko mluví, období plné rozporů. Mnozí lidé ztratili své iluze, jiní odešli do zahraničí.