Dekorace

Historický kroužek

Video Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Video Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Letos uplynulo padesát tři let od srpnových událostí roku 1968. S žáky historického kroužku jsme chtěli tyto okamžiky připomenout, a proto jsme ve spolupráci s pamětníky natočili dokument, který přibližuje, jak v našem městě probíhalo "pražské jaro" a srpen 1968.

Setkání se starostou města

Setkání se starostou města

V pátek 11. června byli žáci historického kroužku pozváni na setkání se starostou města Ing. Janem Ropkem. Pan starosta pochválil mladé historiky za publikaci a výstavu Z bratrů okupanti a ocenil velice dobré výsledky, jichž žáci historického kroužku každoročně dosahují. 

Mediální zprávy o činnosti historického kroužku

Mediální zprávy o činnosti historického kroužku

Do neděle 13. června můžete v Orlickém muzeu navštívit výstavu Z bratrů okupanti, kterou připravili žáci historického kroužku. Tuto výstavu přibližuje také článek v Orlickém deníku. 

Předávání cen Amavetu

Předávání cen Amavetu

Ve čtvrtek 10. června se na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo slavnostní předávání cen v soutěži Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Z rukou rektora Univerzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka DrSc. a děkana Filozofické fakulty doc. Mgr. Jiřího Kubeše, PhD. převzali ocenění David Hejzlar, Lukáš Vrba a Jiří Linhart za projekt Hroby jako svědkové dějin a Klára Mařáčková a Adéla Hanzlová za projekt Barokní areál v Chocni.

Úspěch na Festivalu vědy a techniky

Úspěch na Festivalu vědy a techniky

V březnu loňského roku se dvě skupiny žáků historického kroužku připravovaly na krajské kolo Amavetu, vylepšovaly své projekty a doufaly, že se jim podaří uspět. Dva dny před zahájením Amavetu byla soutěž z důvodu pandemie koronaviru zrušena. Soutěžící byli zklamaní a hlavou se jim rojily otázky, zda se soutěž ještě uskuteční. 

Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Letošní školní rok byl jiný, než jsme zvyklí. Děti strávily většinu školního roku doma na distanční výuce, nemohly chodit na kroužky či do sportovních oddílů. Všechny aktivity musely probíhat on-line formou. Navzdory všem tento skutečnostem se žákům historického kroužku podařilo zrealizovat projekt Rok 1968 v Chocni a okolí.

Klub Rádia Junior

Klub Rádia Junior

V neděli 10. ledna byli zástupci historického kroužku pozváni do živého vysílání Klubu Rádia Junior, aby posluchačům představili svoji práci. Žáci hovořili o období normalizace a popisovali, co zajímavého během svého bádání zjistili.

Objevujeme choceňské památky

Objevujeme choceňské památky

Navzdory náročné situaci a nestandartnímu průběhu minulého školního roku se s žáky historického semináře podařilo zrealizovat a dokončit projekt Objevujeme choceňské památky. Výsledkem žákovské práce je publikace Objevujeme choceňské památky a výstava, která se od 8. do 20. září uskutečnila v Orlickém muzeu.

Setkání se starostou města a hejtmanem Pardubického kraje

Setkání se starostou města a hejtmanem Pardubického kraje

Žáci historického kroužku byli pozváni na setkání s hejtmanem Pardubického kraje JUDr. Martinem Netolickým a starostou města Ing. Janem Ropkem. Oba ocenili práci žáků, kteří se snaží zachytit regionální historii a přibížit ji širokému okruhu obyvatel.

Rok 1989 v Chocni

Rok 1989 v Chocni

Období, kdy byl u moci komunistický režim, je pro dnešní mladou generaci těžko pochopitelné. Nedovedou si představit, jak je možné, že vše řídila komunistická strana a diktovala, co je správné a co nikoliv. Obtížně proto chápou význam sametové revoluce. 

Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956

Pošlapané naděje. Choceň 1945-1956

Osvobození republiky v květnu 1945 přineslo mnoho nadějí a očekávání. Lidé doufali, že se navrátí období první republiky, kdy Choceň vzkvétala a rozrůstala se. Následující měsíce a roky ale ukázaly, že situace bude úplně jiná. Nastalo období, o kterém se dnes pamětníkům těžko mluví, období plné rozporů. Mnozí lidé ztratili své iluze, jiní odešli do zahraničí.

Extra třída

Extra třída

Ve školním roce 2016/2017 se žáci historického semináře zapojili do Extra třídy, díky které bylo možné získat finanční příspěvek na realizaci historického projektu. Žáci nejprve museli svůj projekt "Choceň za první republiky" přiblížit představitelům města Choceň, zástupcům společnosti Eduin a choceňských firem. Prezentace mladých historiků se všem zúčastněným velmi líbila, a proto se rozhodli projekt finančně podpořit.  

Choceň za první republiky

Choceň za první republiky

Výstava „Choceň za první republiky“ byla výsledkem práce žáků historického semináře při ZŠ Sv. Čecha v Chocni, kteří se po dobu pěti měsíců seznamovali s obdobím první republiky, navštěvovali paměťové instituce, vyhledávali zajímavé informace a setkávali se s pamětníky. Během své práce poznávali Choceň v meziválečném období a odhalovali proměny, kterými naše město v dané době prošlo. 

Choceňské hrady a hradiště

Choceňské hrady a hradiště

Vypravte se spolu s námi do období pravěku a středověku a vydejte se po choceňských hradech a hradištích. Stačí si do mobilního telefonu stáhnout aplikaci Geofun a vyrazit na začátek geosrandy. 

Choceň za druhé světové války

Choceň za druhé světové války

Ve školním roce 2012-2013 jsme s žáky devátého ročníku pracovali na projektu „Choceň za 2. světové války“, jehož součástí byly i rozhovory s pamětníky. Podařilo se nashromáždit velké množství vzpomínek na období protektorátu, na těžké životní chvíle i na okamžiky „všedního“ dne.