Dekorace

O třídě

S novým školním rokem 2023/24 byla při ZŠ Sv. Čecha otevřena přípravná třída.

Přípravná třída v sobě kombinuje přípravu na školu a herní aktivity podobné těm v mateřské škole, ale má jednu nespornou výhodu, věnujeme se v ní 11 žákům. Školní vzdělávací plán je přizpůsobem dětem tak, aby všichni měli dostatek prostoru na spontánní hru, pobyt venku a zároveň již začali vnímat proces učení a vzdělávání a řízené činnosti. V takovém počtu dětí se můžeme dětem s odlišnými sociokulturními podmínkami individuálně věnovat, rozvíjet u dětí komunikaci a podporovat udržení pozornosti.

Vzdělávání probíhá v budově školní družiny, na adrese Sv. Čecha 440 v Chocni a děti mají k dispozici třídu se stoly a židlemi, a také hernu, kde mohou navazovat přátelství a hrát si s oblíbenými hračkami. K pobytu venku nám slouží hezká zahrada a blízká sportoviště.

Hned 5. 9. jsme zahájili plavání ve Vysokém Mýtě, navštěvujeme akce města a také vybíráme z dalších kulturních nabídek. 

Náš školní rok bude zaměřený na školní připravenost dítěte pro vstup do základní školy s ohledem na vyrovnání vstupního handicapu, kvůli kterému dítě do přípravky přichází.

Když půjdete kolem, zamávejte na nás :)