Dekorace

Choceň za první republiky

Publikováno: 9.11.2020 Autor(ka): Martina Krsková

Výstava „Choceň za první republiky“ byla výsledkem práce žáků historického semináře při ZŠ Sv. Čecha v Chocni, kteří se po dobu pěti měsíců seznamovali s obdobím první republiky, navštěvovali paměťové instituce, vyhledávali zajímavé informace a setkávali se s pamětníky. Během své práce poznávali Choceň v meziválečném období a odhalovali proměny, kterými naše město v dané době prošlo. 

Mladí badatelé zjišťovali historii choceňských škol a systém dobového školství a byli překvapeni, že žáci museli chodit do školy i v sobotu. Neméně zajímavá byla i problematika firem, které v období první republiky vzkvétaly a svoje výrobky prodávaly i na zahraničních trzích.

Navzdory velkému pracovnímu vytížení si na sebe lidé v meziválečné době nacházeli čas, setkávali se, povídali si a aktivně se zapojovali do různých spolků. Pro mnohé občany Chocně byla určitě nezapomenutelná návštěva prezidenta T. G. Masaryka, kterému město připravilo honosné uvítání. V historii Chocně se odráží i osudy obyčejných lidí, kteří prožívali své osobní příběhy, zažívali smutné i radostné chvíle.

Výstava vznikla ve spolupráci s několika paměťovými institucemi – Orlickým muzeem v Chocni, Technickým muzeem v Brně, Státním oblastním archivem v Zámrsku - Státním okresním archivem Ústí nad Orlicí a Městskou knihovnou v Chocni.

V rámci projektu byla vydána i publikace, která zachycuje období po vzniku samostatné Československé republiky, rozkvět choceňských spolků, rozmach továren, historii školství. Publikace je obohacena o množství unikátních a doposud nezveřejněných dobových fotografií. Velkou část knihy tvoří vyprávění pamětníků, kteří vzpomínají na své dětství, rodiče, školu, kamarády. Kniha je k dostání v Orlickém muzeu a v Informačním centru.

V průběhu projektu také vznikl videodokument, ve kterém pamětníci přibližují všední život v Chocni v období první republiky a který je ke zhlédnutí na youtube kanále historického semináře. Pojďte se spolu s námi přenést do období před necelými sto lety a nechte na sebe působit atmosféru doby, na kterou mnozí pamětníci rádi vzpomínají.