Dekorace
Hrádníky známé i neznámé

Hrádníky známé i neznámé

Publikováno: 28.10.2021 Autor(ka): Martina Krsková

Ve školním roce 2011/2012 se žáci historického kroužku vrhli do dalšího historického projektu. Zaměřili se na pozůstatky středověkého hrádku - Hrádníky. Jak projekt probíhal, zachytila jedna ze žákyň.

Celý projekt začal už na konci minulého školního roku. Po dotazníku, zda chceme, či nechceme další projekt, jsme se po ročním objevování Zítkova soustředili na další lokalitu - Hrádníky. Čekala nás podobná práce jako u prvního projektu. Rozdělování do skupin, malování erbů, návštěvy městské knihovny a Orlického muzea za účelem zjišťování historie, projektové dny na samotném hradišti spojené s povrchovým sběrem, vytváření herbářů z rostlin, které jsme v Hrádníkách nasbírali.

Když jsme po prázdninách znova zaplnili školní lavice, vhrli jsme se do pokračování v objevování. Nejraději jsme se na hradiště vraceli, když napadlo podzimní listí a srázy i valy byly pestrobarevné.

V těchto podzimních dnech jsme nalezli několik fosilií, které nám posloužily jako důkaz, že na lokalitě bylo v období druhohor moře.

Už v těchto dnech plných barev jsme přemýšleli a pomalu chystali výstavu spojenou s vernisáží.

Čas rychle plynul a za chvíli tu byl leden. Přípravy na výstavu vrcholily a my se začínali učit prezentace, které jsme během podzimu vypracovali. Celý výstavní sál v Orlickém muzeu jsme vyplnili obrázky, informacemi, fotografiemi, modely a stanovišti pro děti.

Když se přiblížil 24. leden, mohli jste nás v muzeu vídat častěji. Zkoušeli jsme prezentace, trénovali proslovy a dolaďovali výstavu.

Dny ubíhaly jako voda a najednou tu byla vernisáž, na kterou jsme tak dlouho čekali. Byl přesně měsíc po Vánocích a mnohým z nás se trémou rozklepala kolena. V sálu bylo cítit napětí, tréma i rozpaky. Každý si v tu chvíli opakoval svoji prezentaci a s očekáváním vyčkával, až přijde na řadu.

Vernisáž zahájila paní ředitelka a po ní na podium vystoupili žáci, kteří celým večerem provázeli. Nejprve návštěvníkům představili krátké video, které jsme o Hrádníkách natočili. Poté začaly prezentace. Pěkně jedna po druhé, každá byla připravena na jiné téma, ale všechny se vztahovaly k lokalitě. Celá vernisáž byla po svém skončení hodnocena jako vydařená, ale my jsme tím neskončili.

29. ledna jsme připravili odpoledne určené pro ty nejmenší - pro děti. Přizpůsobili jsme pro ně celou výstavu. Ze složitých čísel, dat a míst jsme vytvořili stanoviště a děti si během odpoledne mohly vyzkoušet rozeznávání rostlin podle čichu, modelování nádob z hlíny, malování tvrze či objevování střepů schovaných v písku.

Pro zájemce jsme také připravili pexeso, které je určeno nejen pro milovníky této hry, ale i pro ty, kteří by se chtěli o hradišti dozvědět něco více.

Kristýna Skalická