Dekorace
Objevujeme hrad Zítkov

Objevujeme hrad Zítkov

Publikováno: 28.10.2021 Autor(ka): Martina Krsková

Ve školním roce 2010/2011 proběhl první projekt žáků historického kroužku nazvaný Objevujeme hrad Zítkov. Tento projekt byl mimořádně úspěšný, o čemž svědčí i příspěvek jedné z účastnic.

Od září 2010 se sedmé ročníky Základní školy Sv. Čecha v Chocni pustily do projektu Objevujeme hrad Zítkov.

Nejprve jsme v Městské knihovně v Chocni a v Orlickém muzeu v Chocni začali shánět literaturu o historii hradu. Nalezli jsme různé teorie, z kterých jsme se později ve spolupráci s archeologem snažili vytvořit historii hradu.

29. září jsme očekávali návštěvu z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě, archeologa PhDr. Davida Vícha, který s námi na projektu spolupracoval. Vysvětlil nám, co je archeologie, a ponaučil nás o pojmech týkajících se povrchového sběru a archeologické prospekce ve vývratech stromů.

30. září jsme se vydali na povrchový sběr na hrádek Zítkov, kde jsme hledali stopy, které by dokazovaly lidskou činnost v této kopcovité krajině.

Nejprve jsme se vydali na povrchový sběr, při němž jsme nalezli 361 střepů. Poté jsme ve vyvrácených stromech hledali střepy. Celkem jsme jich nalezli 52 a k našemu velkému překvapení jsme objevili i ostruhu. Nikdo s tak velkým počtem nálezů nepočítal!

Hned jsme střepy začali omývat a připravovat k cestě do muzea. Ostruhu jsme dali do destilované vody, aby nezrezla ještě více a jinak se neponičila.

V následujících měsících jsme pokračovali v projektu a chystali výstavu v muzeu - dělali prezentace, připravovali herbáře, vymýšleli hry a tvořili plakáty na tuto velkou událost.

A čím výstava začala?

Na 17. ledna na 17 hodin byla naplánována vernisáž, na kterou jsme všichni netrpělivě čekali. Magie na číslech určitě zapracovala, všichni jsme doufali i v magický průběh. Nervozita byla znát, někdo se jí nadýchal více, někdo méně, avšak v každém z nás plála. Vernisáž zahájila paní ředitelka školy. Poté na podium vystoupili dva žáci sedmých ročníků, kteří vernisáž uváděli. Úvodní řeč byla krátká a po pár minutách se na plátně objevila první prezentace. Žáci rodičům a přihlížejícím vysvětlovali různá fakta týkající se Zítkova, např. jak Zítkov vypadal, jak vypadá dnes…

Po deseti prezentacích se „otevřela“ stanoviště s hrami, děti napodobovaly archeology a hledaly střepy, stavěly hrad a mohly si ho též namalovat, starší určitě zaujaly modely Zítkova z hlíny a naše herbáře s květinami. Každý, kdo prošel kolem vitrín se střepy a ostruhou, neodolal a podíval se dovnitř.

Vernisáž byla sice jen jedna, ale naše prezentace, které jsme si pro Vás připravili, byly zhlédnuty vícekrát. Po domluvě jsme uskutečnili programy pro základní školy, jejichž prostřednictvím mohli naši malí posluchači hrádek Zítkov více poznat.

Popularita naší výstavy byla veliká, přišlo se na ni podívat přes 650 návštěvníků, což nás velmi potěšilo. Děkujeme všem, kteří naši výstavu zhlédli, těší nás, že Vás hrádek zajímal, což jsme vytušili z návštěvní knihy, v které je mnoho kladných hodnocení.

„Ještě o nás uslyšíte!“ říkáme si, protože hodláme pokračovat v objevování choceňských hrádků.

Kristýna Skalická