Dekorace
Ohlédnutí za vernisáží výstavy "Pověsti z Chocně a okolí"

Ohlédnutí za vernisáží výstavy "Pověsti z Chocně a okolí"

Publikováno: 11.5.2022 Autor(ka): Martina Krsková

V úterý 3. 5. se v Orlickém muzeu uskutečnila vernisáž výstavy Pověsti z Chocně a okolí, kterou doprovázeli žáci a učitelé hudebního oboru ZUŠ.  Po úvodním slovu, které přednesli krajský radní pro školství Josef Kozel, starosta města Ing. Jan Ropek a paní ředitelka PhDr. Zdena Müllerová, jsme zahráli divadelní hru Koš na mostě, která měla velký úspěch.

Následovalo představení jednotlivých projektů. Po stopách pověstí byl název projektu Nelly Šmerdové a Terezy Valachové. S projektem Pověsti očima dnešní generace aneb Jsou pověsti mrtvé? návštěvníky seznámili Vojtěch Kastner, Vít Rozsíval a Václav Kubíček. Třetím v pořadí byl projekt Cikánské pověsti z Chocně a okolí, který představila Valentýna Kozáková, Karolína Kozáková a Justýna Smrčková. Jako poslední vystoupily průvodkyně vernisáží Barbora Mařáčková a Justýna Kučerová s projektem Jedna pověst, dvě verze? Tento projekt byl, podobně jako ostatní, návštěvníky odměněn potleskem. Poslední část našeho vystoupení patřila dramatizaci pověsti Jak lípy zachránily Choceň. V závěru vernisáže si návštěvníci mohli prohlédnout panely a vyzkoušet si interaktivní prvky výstavy. 

Pokud jste vernisáž nestihli, nevadí. Výstava Pověsti z Chocně a okolí je otevřena až do 30. května. Přijďte se podívat.

Za žáky historického kroužku Justýna Smrčková