Dekorace

Prohlídka Univerzity Pardubice

Publikováno: 18.6.2023 Autor(ka): Martina Krsková

Díky tvrdé práci na historických projektech byl náš školní historický kroužek pozván na prohlídku Univerzity Pardubice.

Naskytla se nám výjimečná příležitost, abychom si prohlédli univerzitní knihovnu, kampus a univerzitní budovy. Program, který byl připraven PhDr. Hanou Stoklasovou, PhD. a Mgr. Michalem Němečkem, byl velmi zajímavý. Týkal se, jak jinak než historie. Dozvěděli jsme se, jak vznikl pardubický znak, co vše lze určit podle orloje, dokonce i to, jak se dříve říkalo určitým městům. Doplňující program nám objasnil, jak funguje studium na vysokých školách.

Prohlídka univerzity byla pro nás všechny velký a poučný zážitek. Našim průvodcům bychom chtěli srdečně poděkovat za luxusní prohlídku a ještě zábavnější aktivity.

Za historický kroužek Barbora Mařáčková

Foto: Ing. Jan Pražák