Dekorace

Úspěch na Festivalu vědy a techniky

Publikováno: 25.5.2021 Autor(ka): Martina Krsková

V březnu loňského roku se dvě skupiny žáků historického kroužku připravovaly na krajské kolo Amavetu, vylepšovaly své projekty a doufaly, že se jim podaří uspět. Dva dny před zahájením Amavetu byla soutěž z důvodu pandemie koronaviru zrušena. Soutěžící byli zklamaní a hlavou se jim rojily otázky, zda se soutěž ještě uskuteční. 

Krajské kolo se nakonec uskutečnilo, ale až v květnu letošního roku. Soutěžící si museli připomenout projekty, které zpracovávali před rokem. Adéla Hanzlová a Klára Mařáčková již byly na střední škole, a proto byly zařazeny do kategorie Středoškolák. Soutěž navíc probíhala distanční formou. Navzdory všem obtížím obě skupiny předvedly velice dobrý výkon, o čemž svědčí výsledky soutěže.  

David Hejzlar, Lukáš Vrba a Jiří Linhart se s projektem Hroby jako svědkové dějin dostali mezi deset nejúspěšnějších projektů v kategorii Junior s právem účasti na Letní škole mladých vědců v Praze a získali cenu Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v kategorii Junior (diplom a věcný dar).

Klára Mařáčková a Adéla Hanzlová se s projektem Barokní areál v Chocni umístily na krásném 7. místě v kategorii Středoškolák s právem účasti na Letní škole mladých vědců v Praze. Získaly také 2. místo Filozofické fakulty Univerzity Pardubice v kategorii Středoškolák (přijetí na FF UPa bez přijímacích zkoušek, po zápisu do 2. semestru studia na FF UPa – tj. po úspěšném absolvování 1 semestru studia – jednorázové stipendium ve výši 10 000 Kč).

Soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.