Dekorace
Úspěch v krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Úspěch v krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji

Publikováno: 20.3.2023 Autor(ka): Martina Krsková

Tento školní rok, jako každý jiný, se žáci z historického kroužku zúčastnili soutěže s názvem Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. 

V letošním roce se do krajského kola probojovaly dva projekty. První projekt „Jak bychom se učili, kdybychom se narodili před sto lety“ zpracovaly dívky z 8. a 9. ročníku - Barbora Mařáčková, Justýna Smrčková a Nella Šmerdová. Na druhém projektu „Řemesla století minulých“ pracovali chlapci z 8. ročníku - Vojtěch Kastner a Vít Rozsíval. 

Práci na projektech žáci zahájili v září 2022 a během šesti měsíců zvládli mj. připravit internetové stránky, realizovat interaktivní hodiny na 1. stupni a vytvořit mnoho didaktických materiálů k výuce. 

Žáci obětovali mnoho ze svého volného času práci na projektech a v průběhu soutěže byli proto napnutí, zda se projekty budou porotě líbit a zda se jim podaří získat některou z cen. Hodnotitelům se nakonec projekty velmi líbily a při slavnostním vyhlašování výsledků soutěže se z úspěchu mohli radovat autoři obou projektů.

Projekt „Jak bychom se učili, kdybychom se narodili před sto lety“ obdržel cenu děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Projekt „Řemesla století minulých“ získal cenu děkana Fakulty filozofické Univerzity Pardubice a cenu Filozofické fakulty UHK. Autoři tohoto projektu se také zúčastní krátkodobé zahraniční cesty.