Dekorace
Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Výstava Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí

Publikováno: 22.5.2021 Autor(ka): Martina Krsková

Letošní školní rok byl jiný, než jsme zvyklí. Děti strávily většinu školního roku doma na distanční výuce, nemohly chodit na kroužky či do sportovních oddílů. Všechny aktivity musely probíhat on-line formou. Navzdory všem tento skutečnostem se žákům historického kroužku podařilo zrealizovat projekt Rok 1968 v Chocni a okolí.

Vyvrcholením projektu je výstava, která probíhá od 22. května do 13. června v Orlickém muzeu a nese název Z bratrů okupanti. Rok 1968 v Chocni a okolí. Výstava přibližuje rok 1968, srpnovou okupaci a její dopady na životy jednotlivých rodin.

Návštěvníci výstavy si mohou připomenout období „pražského jara“ a obnovení Junáka, prohlédnout si zajímavé dobové dokumenty a fotografie či se seznámit s průběhem srpnové okupace v Chocni. Součástí výstavy jsou také interaktivní prvky pro děti i dospělé.

I když od vpádu vojsk Varšavské smlouvy uplynulo již téměř padesát tři let, jedná se o události, které je potřeba neustále připomínat.